Створення карт рельєфу краще довіряти професіоналам!

Рельєф є сукупністю нерівностей землі і одним з найважливіших елементів місцевості, що має величезне значення на всі сфери діяльності людини. Інформацію про земну поверхню, можна отримати за допомогою грамотно складеного топографічного плану. Виконуються такі документи виключно на основі відомостей, отриманих у результаті спеціальних геодезичних вимірювань. Створення такого документа вимагається для будівництва, виконання великомасштабних і лінійних проектів. Тому, такі картографічні плани мають не настільки оглядове, скільки практичне значення.

Вартість проведення топографічних робіт від 2 000 грн за ділянку

Для чого потрібні картографічні плани висот?

Маючи повну і достовірну інформацію про рельєф ділянки, архітектурні і проектні бюро можуть розпланувати ділянку під забудову та грамотно «посадити» об'єкт, що зводиться, на місцевості. Також, завдяки такій карті, можна визначити можливості коригування ландшафту і виконати розрахунки земляних робіт (просіювання, виїмка ґрунту). Цей документ має величезне значення для надійності та безпеки новоъ будови, так як дозволяє оформити проект відведення від об'єкта дощових/паводкових вод.

Особливості передачі

Існують різні типи рельєфу: підводний, горбисто-моренний, долинно-балковий (рівнинний), ландшафт, не виражається горизонталями (кургани, яри, скелі) та ін Але, незалежно від форми, будь-який рельєф повинен бути зображений точно, з використанням спеціально розроблених умовних позначень. З урахуванням природи і характеру картографуючоъ місцевості, обраного масштабу плану, здыйснюэться установка висоти перерізу.

Створення карт рельєфу виконується в таких масштабах:

  • 1:10000;
  • 1:50000;
  • 1:100000;
  • 1:200000;
  • 1:500000.

При використанні дрібних масштабів для відображення рельєфу, використовують горизонталі, доповнюючи карту числовими відмітками висот і підписами горизонталей. Нерідко, на плані позначають умовні висоти позитивних і негативних рельєфних форм, стрілки спрямованості схилів. Плани, виконані в масштабах 1:500000 і 1:1000000, передбачають застосування гіпсометричної розмальовки та відмивки рельєфу. А для ландшафтних дизайнерів потрібні великомасштабні плани − 1:500 або 1:1000.

Базові вимоги до зображення рельєфу на картах стандартних масштабів (1:10000-1:200000):

  1. Достовірне відображення складових ландшафту.
  2. Реальна картинка крутих схилів, передана за допомогою горизонталей.
  3. Робиться акцент на орографічні точки, а також всі вершини, бровки, тераси.
  4. Ув'язка зображень ландшафту місцевості з відображенням інших елементів на карті: рослинністю, автошляхами, річками.
  5. Особливості рельєфу (зображення типу і характеру).

Правильне створення карт рельєфу передбачає одна обов'язкова умова: місцевість повинна бути попередньо вивчена висококваліфікованими фахівцями. В ході такого дослідження будуть встановлені висота перерізу ландшафту, характер рельєфу, спрямованість гірських хребтів, їх довжина (протяжність). Щоб ретельно дослідити територію, нерідко вдаються до вивчення аэрознімків, додаткових описів та інших документів, що дозволяють проаналізувати, чи правдиво була виконана передача форми ландшафту на початковій картографічній документації.

Компанія ТОВ "Гільдія Інжиніринг" має ліцензію на створення карт рельєфу, і готова виконати такі роботи якісно і точно, з необхідною наочністю і повнотою відображення об'єктів на території. Послуга буде виконана в стислі терміни, а демократичність цін вас приємно здивує.

3 основні досягнення нашої компанії за 3 роки: 312 виконаних об'єктів за минулий вересень (червень 2016 р), у тому чисте 93 ділянок з інженерно-геологічних вишукувань Повне геодезичний супровід будівництва нового заводу Дніпросталь від Генпідрядника Італійської фірми Даніелі (2008-2014 р) Топографічна зйомка м 1:500 заводу ДМК площею 800 га за 4 місяці з усіма узгодженнями (2014 р)

Copyrights 2011-2016 geotop.com.ua