Геодезія, геологія, топозйомка від сертифікованого виконавця "Гільдія Інжиніринг" по Україні


25% аварійних будівель через неякісні геологічні вишукування

Питання погіршення стану цивільних і промислових об'єктів є одним з найважливіших у сфері будівництва. Статистика показує, що переважна кількість випадків руйнування конструкцій пов'язано з людським чинником, а саме помилками при проведенні інженерно-геологічних вишукувань, проектуванні і монтажу об'єкта, а також експлуатації системи «основа-фундамент».

Все це говорить про важливість кожного з перерахованих етапів робіт. Про те, яка частка технічних проблем припадає на неякісно виконані інженерно-геологічні вишукування, можна судити за наведеною нижче статистикою.

25% аварийных зданий из-за некачественных геологических изысканий

Статистичні дані про вплив дослідження геології ділянки на аварійність будівель

В період 2000-2019 р.р. обстежені 180 житлових, промислових і громадських будівель, що знаходяться в аварійному і передаварійному технічному стані. Аналіз показав, що основна причина їх незадовільного стану — зниження несучої здатності конструкцій і надійності системи «основа-фундамент». У 87% випадків це стало результатом впливу різних чинників природно-кліматичної та техногенної природи під час будівництва та експлуатації об'єктів, які повинні бути відображені в звіті про інженерно-геологічні дослідження ділянки.

У 87% випадків це стало результатом впливу різних чинників природно-кліматичної та техногенної природи під час будівництва та експлуатації об'єктів, які повинні бути відображені в звіті про інженерно-геологічні дослідження ділянки.

Несуча здатність основ і фундаментів знизилася внаслідок помилок:

  • на етапі інженерно-геологічних вишукувань і обґрунтування майданчиків майбутнього будівництва об'єктів;
  • при проектуванні системи «основа-фундамент» на підставі дослідження геології ділянки;
  • при виконанні робіт нульового циклу системи на підставі інженерно-геологічних вишукувань — плануванні водовідвідних заходів, підготовці природних і штучних основ, зведенні фундаментів;
  • при експлуатації об'єктів — підтоплення основ фундаментів витоками і аварійними скидами з комунікацій, ущільненої забудови місцевості, освоєнні підвальних приміщень.

Для наочності, всі отримані дані щодо зниження несучої здатності конструкцій і надійності системи «основа-фундамент» розподілені по роках і зведені в табл.1. Таблиця 1 — Розподіл помилок, допущених на етапах будівництва та експлуатації обстежених об'єктів.

Таблиця 1 — Розподіл помилок, допущених на етапах будівництва та експлуатації обстежених об'єктів

Етап/Рік
2000
2007
2013
2019
Інженерно-геологічне обґрунтування майданчика
20%
20%
25%
25%

Проектування споруди на підставі даних інженерно-геологічних вишукувань

23%
20%
20%
20%

Зведення споруди на підставі даних інженерно-геологічних вишукувань

30%
28%
22%
18%

Експлуатація споруди

27%
32%
33%
37%

Обробка отриманих даних про вплив вивчення геології ділянки на аварійність будівель

Під час обстежень передаварійних і аварійних об'єктів було відзначено, що на основи і фундаменти негативно впливали різні природно-кліматичні та техногенні чинники. Розвивалися нерівномірні процеси осадженні і деформації, а технічний стан будівель і споруд погіршувався. Це свідчить або про неякісно проведені інженерно-геологічні дослідження ділянки, або про те, що результати дослідження геології не були враховані в подальших роботах.
Табл. 1 показує, що за період з 2000 по 2019 р.р. співвідношення помилок значно змінилося.

  1. Етап інженерно-геологічного обґрунтування майданчика будівництва — частка зросла на 25%.
  2. Етап проектування об'єкта на підставі даних інженерно-геологічних вишукувань — практично не змінилася.
  3. Етап зведення будівлі на підставі даних інженерно-геологічних вишукувань — частка зменшилася на 40%.
  4. Експлуатація будівлі — частка зросла на 37%.

Таким чином, проведені дослідження показали, що найбільш вагомою помилкою є неякісно проведені інженерно-геологічні вишукування на ділянці майбутнього будівництва. А значить, саме вивчення геології місцевості — запорука тривалої безаварійної експлуатації об'єкта.

Професійні інженерно-геологічні вишукування

Компанія «Гільдія Інжиніринг» готова запропонувати повні високопрофесійні інженерно-геологічні вишукування ділянки будівництва. Ми якісно виконаємо аналіз геології ділянки, проведемо необхідні бурові роботи, польові та лабораторні дослідження зразків ґрунту, вивчимо стан і склад підземних вод ділянки і дамо рекомендації по проектним рішенням і потенційним небезпекам на даній території.

В результаті ви отримаєте повний технічний звіт інженерно-геологічних досліджень, який стане гарантією правильного вибору типу фундаменту, глибини його закладення і інших технічних рішень. В нашій компанії працюють професіонали, і використовується тільки сучасне високоякісне обладнання. Ми завжди раді допомогти вам у вирішенні будь-яких завдань інженерно-геологічних досліджень місцевості.