Геодезія, геологія, топозйомка від сертифікованого виконавця "Гільдія Інжиніринг" по Україні


З чого складається звіт по геології? Вплив геологічних показників на будівництво

Обов’язковим етапом попередніх робіт перед проектуванням будівель та споруд є геологічне дослідження ґрунтів на ділянці будівництва. Під час виконання геології ділянки досліджується структура, склад та характеристики ґрунтів. Це робиться для прийняття вірних рішень на етапі проектування та наступного зведення фундаменту будівлі або споруди.

З чого складається звіт по геології.

Геологічні дослідження проводяться в декілька етапів. Завершальним етапом будь-якого геологічного дослідження є формування звіту, у якій вносяться всі показники, що характеризують властивості ґрунту на ділянці. Наші фахівці під час аналізу результатів польових робіт визначають всі необхідні показники ґрунтів.

Отримати безкоштовний розрахунок вартості робіт по геології для Вашого об'єкту
Основна інформація про об'єкт досліджень
Ваше ім'я*
Телефон або email

Фізичні показники ґрунтів

Основними фізичними показниками, що характеризують властивості ґрунтів є:

 • природна вологість;
 • вологість на межі пластичності;
 • число пластичності;
 • показники текучості;
 • щільність частинок ґрунту;
 • щільність грунту;
 • коефіцієнт пористості;
 • коефіцієнт фільтрації;
 • гранулометричний склад грунту;
 • вміст органічних речовин.

Розглянемо детальніше перераховані показники та визначимо їхнє застосування під час геологічного аналізу грунту для будівництва об’єкту.

Природна вологість (W) – буває двох видів: об’ємна та вагова. Об’ємна вологість це відношення об’єму води до об’єму власне грунту. Вагова, відповідно, відношення маси води до маси грунту. Наші дослідники визначають ці показники для оцінювання трудовитрат при підготовці котловану під фундамент.

Вологість на межі пластичності (WP) – це вологість грунту (також об’ємна та вагова) при переході з твердого (пластичного) стану грунту в рідке (текуче). Цей показник дуже важливий для попередньої оцінки стійкості фундаменту.

Число пластичності (ІР) – це різниця між межами пластичності грунту, яка визначає ступінь глинистості грунту та його здатність затримувати воду. Наші фахівці також визначають цей показник для оцінки стійкості фундаментів в умовах надмірного зволоження ґрунтів.

Показники плинності (IL) - це відношення різниці вологостей, відповідних природного стану грунту до числа пластичності. Показник важливий для розрахунку міцності фундаментів будівель і споруд.

Щільність частинок грунту (ρs) - це відношення маси сухого ґрунту до його об'єму. Ця величина використовується нашими фахівцями для подальшої оцінки пористості грунту.

Щільність грунту (ρ) – це відношення маси грунту в природніх умовах до його повного об’єму. Наші фахівці визначають його як лабораторним так і польовим способом. Даний показник потрібен для оцінки оптимального значення коефіцієнту ущільнення грунту.

Коефіцієнт пористості (е) - це відношення обсягу порожнеч в ґрунті до самого обсягу грунту. Цей показник необхідний для прогнозування усадки грунту і, як наслідок, будівлі, що будується.

Коефіцієнт фільтрації (kф) - це швидкість фільтрації води крізь основну породу ґрунту при відносному напорі рівному одиниці. Наші дослідники визначають цей один з найважливіших показників, який необхідний для оцінки розмиву фундаменту будівлі.

Гранулометричний склад грунту - це процентний вміст в ґрунті часток різного розміру. Цей показник дуже важливий для оцінки питомої щільності ґрунту і прогнозування його можливих просідань під фундаментом.

Вміст органічних речовин - це процентний вміст гумусу, тварин і рослинних залишків ґрунті. Цей показник визначається нашими фахівцями лабораторним методом, шляхом виділення розклалися залишків рослин і тварин і визначення кількості вуглекислого газу.


Механічні показники ґрунтів

Основними механічними показниками, що характеризують властивості ґрунтів, є:

 • компресійні випробування методом однієї кривої і методом двох кривих;
 • випробування на зсув - неконсолідовано-недреноване (для просідаючих ґрунтів), консолідовано-дреноване (для суглинистих і піщаних ґрунтів);
 • спеціальні лабораторні дослідження;
 • стандартне ущільнення грунту;
 • водна витяжка грунту.

Всі ці показники визначаються нашими фахівцями в лабораторних умовах. Розглянемо докладніше ці показники і їх практичне застосування.

Компресійні випробування проводяться для визначення деформаційних властивостей ґрунтів і ґрунтів. Вони проводяться в спеціальних приладах, які називаються одометрами. У одометр закладається проба ґрунту і стискається в камері без можливості розширення в горизонтальному напрямку. Існує два методи проведення цих випробувань: метод однієї кривої при відомій навантаженні від будівлі (проектованого або існуючого) на грунт і метод двох кривих, при якому випробовуються два однакових зразки грунту. Один випробовується в стані природної вологості, другий після насичення водою. Це дозволяє отримати дані про просідання грунту в умовах, коли навантаження точно невідомі.

Випробування на зрушення грунтів і грунтів дуже важливі для правильного розрахунку міцності фундаментів і запобігання його зсуву. Випробування на зрушення проводяться для просідаючих грунтів і для піщаних і суглинкових грунтів. При цьому фахівцями визначається опір зрушенню і порівнюється з половиною значення загального межі міцності.

У місці майбутнього будівництва грунт може виявитися розпушеним. Це може привести до осідання і руйнування фундаменту і всієї будови. Тому наші фахівці завжди проводять перевірку стандартного ущільнення грунту і, при необхідності, дають рекомендації щодо усунення розпушення.

Водна витяжка грунту. Дослідження водної витяжки грунту дає інформацію про санітарний стан грунту і його корозійних властивості. За допомогою цього показника оцінюється ступінь забруднення грунту і його мінералізація.

Хімічний аналіз грунтів та грунтових вод

Для завершення комплексу геологічного дослідження проводять хімічний аналіз грунту і грунтових вод. При цьому фахівцями нашої лабораторії перевіряються наступні властивості ґрунтів:

 1. хімічний склад розчину грунту;
 2. солевое розчинення грунту;
 3. кислотність грунту.
Важливо! Правильний вибір типу фундаменту можна зробити тільки після повного комплексу геологічних робіт. При наявності геологічних робіт і перерахованих показників проектувальники зможуть правильно вибрати тип фундаменту, і розробить проект будівлі.

При проведенні геологічних досліджень наша компанія виконує повний комплекс робіт з визначенням фізичних, механічних і хімічних показників грунтів в обумовлені терміни і за помірну плату.


Коментарі та запитання:


Ваші запитання, зауваження та побажання Ви можете залишити тут. Ми обов'язково відповімо на всі Ваші звернення