Геодезія, геологія, топозйомка від сертифікованого виконавця "Гільдія Інжиніринг" по Україні


Ціна інженерних вишукувань в Україні

Багатоаспектність програми інженерних вишукувань

У будівництві виробництво інженерно геологічних вишукувань, геодезичних вишукувань відноситься до засадничих видах діяльності. Трохи меншою мірою, але важливі й інші види інженерних вишукувань. Проводять інженерні вишукування з метою:

 • поглибленого ознайомлення з місцем майбутнього будівництва;
 • забезпечення точності і якості будівельно-монтажних робіт;
 • контролю виявлених небезпечних факторів;
 • проміжного (поетапного) і завершального будівельного контролю;
 • моніторингу стану введеного в експлуатацію інженерної споруди.

Затверджена програма інженерних вишукувань, згідно з правилами, що діють в Україні, в залежності від особливостей об'єкта проектування, досліджуваної території, побажань власника земельної ділянки та громадськості, може налічувати від одного до більш десятка різних аспектів. Основні з них:

 • Геодезичний (топографічна зйомка, визначення меж, винос проектів на місцевість);
 • Геологічний (визначення несучих характеристик грунту, розвідка запасів підземних вод питної якості і грунтів, придатних для використання як будівельні матеріали);
 • Геотехнічний (оцінка стійкості грунтових масивів, схилів, укосів, динаміка виділених інженерно-геологічних елементів);
 • Екологічний (виявлення джерел освіти і шляхів міграції забруднюючих навколишнє середовище речовин, розрахунок зон санітарної охорони водозаборів);
 • Гідрометеорологічний (визначення максимальних і мінімальних температур середовища, фонових показників якості атмосферного повітря, рівневого режиму поверхневих водних об'єктів)

 

Ціна інженерних вишукувань в Україні

Від чого залежить вартість інженерних вишукувань в Україні?

Величина кошторису інженерних вишукувань, в яку окремими складовими входять ціни виконання інженерно-геодезичних вишукувань, виробництва інженерно-геологічних вишукувань, а також інших різновидів інженерних вишукувань, визначається обсягом вимог технічного завдання, наповненістю програми інженерних вишукувань. Головним чином, на неї впливають:

 • Кількість і широта завдань.
 • Площа досліджуваних земель (межі охоплення інженерно-вишукувальних досліджень).
 • Ступінь попередньої вивченості території, на якій виробляються вишукування.
 • Категорії складності природних і антропогенних геологічних, геодезичних, кліматичних, екологічних умов місцевості, які впливають на вибір методик вишукувальних робіт.
 • Відстань і важкодоступність для транспортної техніки ділянки вишукувань.
 • Набір методик інженерно-вишукувальних робіт.
 • Частка нестандартних методів і наукових досліджень в обсязі робіт, включених до складу інженерних вишукувань.
 • Терміновість проведення циклу інженерних вишукувань і надання замовнику оформлених і погоджених звітних матеріалів.
 • Отримати безкоштовний розрахунок вартості робіт для Вашого об'єкту
  Основна інформація про об'єкт досліджень
  Ваше ім'я*
  Телефон або email

Часто інженерні вишукування проводяться в складній обстановці, на недостатньо вивченою раніше, в інженерному плані, території. При цих умовах не виключено, що в ході досліджень можуть бути виявлені проблемні умови, які несприятливо вплинуть на процеси будівництва та експлуатації проектованих споруд. У таких випадках виконавці програми інженерних вишукувань повинні проінформувати замовника про необхідність відповідних додаткових досліджень для повного з'ясування ситуації і надати уточнений кошторис інженерних вишукувань. Ухвалення рішення про доцільність збільшення вартості робіт (на підставі додаткової угоди до договору) і подальшого продовження інженерних вишукувань є прерогативою замовника.


Загальні додаткові вимоги, які можуть впливати на вартість інженерних вишукувань

У програмі інженерних вишукувань (крім робіт, включених в неї згідно з технічним завданням) в обов'язковому порядку передбачаються заходи:

 1. забезпечують гігієнічно здорові і безпечні умови праці задіяного в інженерних вишукуваннях персоналу, з урахуванням характеру роботи, наявності шкідливих умов, ідентифікованих небезпечних чинників;
 2. гарантують збереження навколишнього природного середовища в ході вишукувальних робіт, виключення забруднення і нанесення іншої шкоди.
 3. спрямовані на приведення земельних ділянок, порушених при проведенні інженерно-геологічних вишукувань та інших робіт, в первісний стан, що дозволяє в подальшому безперешкодно їх використовувати відповідно до цільового призначенням (ліквідація виконали місію інженерно-геологічних і гідрогеологічних свердловин, шурфів, канав, тимчасових реперів і т. п.)

Коментарі та запитання:


Марія
Доброго дня! Підкажить будь ласка яка вартість комплексних инженерно-геодезичних вишукувань на не забудованій території зі сладанням плану в масштабі 1:1000 на теріторії 40 га
Гильдия Инжиниринг
Доброго дня, Марія. Вартість складає від 1500 грн за 1 Га. Для точного розрахунку необхідний контур зйомки. 

Віктор
Доброго дня! Цікавить ціна на геологічні і геодезичні вишукування, а саме 500-ка (орієнтовно 50 соток) з погодженням і 3 свердловини по 6 метрів. Дніпропетровська область
Гильдия Инжиниринг
Доброго дня, Віктор. Орієнтовна вартість вишукувань складає 13200 грн. У вартість входить:
- проведення топографічної зйомки території, креслення плану, погодження в органах архітектури (термін до 1 місяця), 
- буріння розвідувальних свердловин, аналіз грунту у лабораторії, складання інженерно-геологічного звіту з рекомендаціями (термін - 3 тижні).

Ваші запитання, зауваження та побажання Ви можете залишити тут. Ми обов'язково відповімо на всі Ваші звернення