Геодезія, геологія, топозйомка від сертифікованих фахівців Гільдія Інжиніринг. Працюємо по Україні


Що потрібно, щоб геологічний звіт успішно пройшов експертизу

По закінченні робіт робиться геологічний звіт, його перевіряє експертна комісія. Експертиза розглядає повноту, якість наданих матеріалів, наскільки звіт укомплектований. Роботи проводяться на основі технічного завдання. Є спеціальні нормативні документи для вибору методики, повноти досліджень, оформлення звіту. Експертна комісія перевіряє, наскільки матеріали, графіка, аналітичні дані задовольняють цим нормативам. Після закінчення експертизи видається експертний висновок, де наводиться перелік наданих на експертизу документів. Вказується, чого не вистачає. Які ще повинні бути проведені роботи.

Що потрібно, щоб геологічний звіт успішно пройшов експертизу

Повний інженерно-геологічний звіт охоплює, розкриває всі пункти техзавдання. Експертами детально вивчається це техзавдання. У ТЗ даються параметри будівлі, споруди – розміри, поверховість, важливість об'єкта, передбачуваний фундамент, які навантаження можуть виникнути. Для великих промислових будівель ці дані наводяться на генплані. Експертна комісія звертає увагу на конструкцію об'єкта, в залежності від яких вибирається методика проведених досліджень, види робіт. Звертають увагу на стадію проекту від якої залежить методика вивчення.

Коли виконана геологія звіт представляє собою документ, в якому зібрані, проаналізовані отримані дані. За ним експертна комісія вивчає природні умови. Розглядається рельєф, геоморфологія, літологія, тектоніка, гідрогеологія, протікаючі природні процеси. Про це робиться запис у висновку експертизи. Залежно від природних особливостей, літології від важливості об'єкта може проводитися стандартний комплекс робіт, або можуть додатково застосовані геофізика, інші види вивчення.

Отримати безкоштовний розрахунок вартості робіт по геології для Вашого об'єкту
Основна інформація про об'єкт досліджень
Ваше ім'я*
Телефон або email

При експертизі розглядається геологія звіт містить відомості, які знадобляться для прийняття проектних рішень. Звертають увагу на моменти, які не повною мірою відображені у звіті. Коли були порушені вимоги ГОСТів, СНІПів. Звертають увагу на небезпечні явища, геологію будови. На те, наскільки повно вони вивчалися, чи відображені вони в звіті в повному обсязі. Якщо необхідно – треба вказати категорію складності інженерно-геологічних умов ділянки. Експертиза звертає увагу на повноту документації гірничих виробок, правильність оформлення польової книжки, як проводилися межі між шарами, як бралися проби, яка їх кількість. Проведені дослідження залежать від стадійності проекту. Звертають увагу на проведення контролю лабораторних досліджень.

Інженерно-геологічний звіт на експертизу розглядається щоб виявити, наскільки правильно розташовані виробки. Їх кількість, глибина буріння. Ті ж самі вимоги пред'являються, коли використовують інші гірничі виробки, коли використовують польові методи вивчення порід. Глибини виробки розглядається в залежності від типу фундаменту, глибини його заглиблення. Приділяють увагу тому, як розділені ІГЕ, як проведена межа шарів.

Коли досліджується геологія, звіт має свої вимоги для геології будівництва. Звертають особливу увагу на розміри зерен часток породи, наскільки вони обводнені, міцні, яка пористість. Від цього залежить, наскільки міцний грунт, наскільки він може деформуватися під тисками, через обводнення. Експертиза звертає увагу на те, оброблялися результати випробувань статистичними методами. Наскільки повно опробовались породи по кожному інженерно-геологічного елементу.

Фірма ТОВ "Гільдія Інжиніринг" допоможе вам провести повне вивчення складу порід, виявити протікаючі геологічні процеси на тій ділянці, де ви хочете будувати будинок.

Коментарі та запитання:


Назар
Яка вартість геологічного звіту? Чи входять у звіт показники грунту? Який термін надання звіту?
Львівська область
Гильдия Инжиниринг
Доброго дня, Назар. Геологічний звіт є результатом проведених геологічних вишукувань на ділянці. Складання звіту здійснюється після буріння свердловин та лабораторного дослідження відібраних зразків грунту на ділянці. У звіті вказується інформація про склад і фізико-механічні властивості грунтів, висновки та рекомендації по облаштуванню фундаменту. Орієнтовна вартість проведення таких робіт складає 8000 грн. Термін надання геологічного звіту - 3 тижні.

Ваші запитання, зауваження та побажання Ви можете залишити тут. Ми обов'язково відповімо на всі Ваші звернення