Геодезія, геологія, топозйомка від сертифікованого виконавця "Гільдія Інжиніринг" по Україні


Екологічні вишукування для будівництва - особливий вид робіт

Незважаючи на те, що зовнішній світ багатий, раціональне використання цих ресурсів прийшло у розуміння сучасної людини. Екологічні дослідження, спрямовані на її охорону, можуть виконуватися в комплексі інженерних робіт, або окремо. Мета їх полягає в оцінці сучасного стану навколишнього середовища і можливих наслідків зведення об'єктів, прогнозу розвитку ситуації при наявних впливах і розробка заходів по охороні навколишнього світу.

Екологічні вишукування для будівництва

У фірмі ТОВ "Гільдія Інжиніринг" працюють фахівці (геодезисти, геологи, екологи), які кваліфіковано виконають екологічні вишукування для будівництва. Ці дослідження проводяться за технічним завданням, наданим замовником. Виконуються вони за певною програмою. Оцінити ступінь відхилення від фонових значень компонентів зовнішнього середовища, визначити ступінь небезпеки для людей і будівель, вказати ефективні методи виправлення ситуації в кращу сторону під силу тільки досвідченому інженерові.

Отримати безкоштовний розрахунок вартості робіт для Вашого об'єкту
Основна інформація про об'єкт досліджень
Ваше ім'я*
Телефон або email

Поряд з проведенням досліджень під нове будівництво, фірма пропонує моніторинг навколишніх умов. Пропонується контроль забруднення підземних вод внаслідок функціонування підприємства. Вивчення характеристик грунту, геологічне вивчення грунтів, оцінка радіаційного фону, газохімічні та геохімічні дослідження, оцінка впливу електромагнітного поля, вібрації і шуму та санітарно-епідеміологічні роботи - все це входить в коло інтересів даних вишукувань.

Екологічні вишукування для будівництва: оцінка впливу на навколишнє середовище (ОВНС)

ОВНС виконується з метою з'ясування доцільності планованої діяльності та обгрунтування заходів щодо охорони наявної обстановки. Заходи можуть носити технічний, економічний, санітарний, організаційний і державно-правовий характер. Допустимість планованого зведення об'єкта повинна бути підтверджена дослідженнями в галузі екології.

ОВНС згідно з ДБН А 2.2-3, повинна міститися в матеріалах проектної документації на нове будівництво, так і на капітальний ремонт, реконструкцію та переоснащення підприємств. Проектування спецоб'єктів повинно забезпечувати безпеку здоров'ю і життю людей, а також охорону грунту, повітря, води.

При розробці проекту на стадіях техніко-економічного обґрунтування і техніко-економічного розрахунку в матеріалах повинні бути відомості про проведені геологічні вишукування і дані ОВНС. На стадії робочий проект, дані про геологію ділянки і ОВНС також повинні бути присутніми.

ОВНС повинна містити загальну характеристику ділянки запланованих робіт, альтернативні варіанти з точки зору санітарно-епідеміологічної ситуації та екології. Розглядаються соціальні та техногенні фактори. Позначаються можливі несприятливі екологічні наслідки будівництва. Визначаються масштаби дії планового функціонування на навколишнє середовище. Дається прогноз зміни навколишнього середовища внаслідок впливу на нього діяльності побудованого об'єкта. Визначається комплекс планів щодо попередження несприятливого впливу будівництва на екологію. Оцінюється прийнятність впливу на навколишнє середовище з урахуванням усіх заходів безпеки. Складається Заява про екологічні наслідки запланованої діяльності.

Матеріали ОВНС мають великий вплив на долю об'єкта, оскільки при будівництві певних об'єктів виставляються на громадські слухання.

 

Коментарі та запитання:


Ваші запитання, зауваження та побажання Ви можете залишити тут. Ми обов'язково відповімо на всі Ваші звернення