Геодезія, геологія, топозйомка від сертифікованого виконавця "Гільдія Інжиніринг" по Україні


Геологічні карти України

Щоб була виготовлена геологічна карта, потрібні зусилля колективу людей. Для оконтурювання району, в межах якого будуть проведені роботи, прокладання маршрутів та зазначення місць відслонень, проходки розвідувальних виробок, взяття проб і нанесення іншої інформації потрібен топогеодезичний матеріал. Геологічна карта з'являється після дослідження відслонень, обстеження порід в кар'єрах, зіставлення даних буріння і інших робіт. Для розшифровки структур залучаються знімки з повітря. Паралельно може проводитися металометрична та радіометрична зйомка. При металлометричній (геохімічній) зйомці беруться проби ґрунту через встановлені відстані, а радіометрична зйомка виконується шляхом замірів радіометром радіоактивного фону. Всі отримані в полі під час камерального періоду проходять ретельне вивчення і аналіз. Відібрані проби піддаються в лабораторії аналізу на вміст різних хімічних компонентів. Факти зображуються на карті.

Геологічні карти України

Геологічна карта відображає галузі розвитку різних гірських порід. Геологи читають карту завдяки кольоровому фону і штриховці. На карті зазвичай показана поверхня без четвертинних відкладень. Геологічну карту супроводжують карти, на яких показані тектоніка, відкладення четвертинного періоду, гідрогеологічні умови. Геологічні карти України мають різний зміст. На карті геоморфологічної будови України показані акумулятивні та денудаційно-акумулятивні рівнини і гори. Показані межі поширення максимального (дніпровського) заледеніння і середньо - і верхнеплиоценових морських трансгресій. Тут же показані такі форми рельєфу, як соляні куполи, блюдця, конуси древніх вулканів, ози, печери, терикони.

Вартість геологічних вишукувань від 7950 грн за комплекс вишукуваннь. Звертаємо увагу, що на сайті ціни орієнтовні.

Геологічні карти України служать джерелом інформації для прийняття рішень з планування території України. За результатами екологічних досліджень складена карта екологічної ситуації та стану питних вод України (масштаб 1:2 500 000). З екологічної оцінки стану повітря і грунтів виділені зони умовно-чисті, забруднені, дуже забруднені і надзвичайно забруднені. Виділені також зони радіоактивного забруднення території, забруднення підземних та поверхневих вод і забруднення морського узбережжя.

Геологічні карти України представлені також картою четвертинних відкладень. По ній видно, як широко поширені в межах України леси і лессоподібні грунти. В межах України розвідано велику кількість родовищ корисних копалин. Крім загальної по Україні оглядової карти, на якій показані родовища неметалічних, горючих корисних копалин і металів, існують карти крупнішого масштабу окремих областей і детальні карти родовищ. По Київській області створена інтерактивна карта родовищ граніту для виробництва щебеню і родовищ будівельного піску. На неї нанесені всі вивчені родовища, які експлуатуються і ті, що поки не мають власників.

Геологічні карти Києва часто складаються для застосування в інженерній геології. По карті затоплення Києва можна визначити максимальний рівень затоплення території, на карті ґрунтів Києва показано забруднення грунтів цезієм, ртуттю і свинцем.

Накопичується інформація і нові концепції геологічної будови і розвитку земної кори вимагають поновлення раніше створених геологічних карт. Якщо Вам потрібна геологічна мапа будь-якого регіону України або геологічні карти Києва будь-якого масштабу, звертайтеся у фірму ТОВ “Гільдія Інжиніринг”.

Коментарі та запитання:


Ваші запитання, зауваження та побажання Ви можете залишити тут. Ми обов'язково відповімо на всі Ваші звернення