Геодезія, геологія, топозйомка від сертифікованого виконавця "Гільдія Інжиніринг" по Україні


Геологія та геодезія в Олексіївці

Олексіївка знаходиться в Гребінківському районі Полтавської області, на правому березі річки Гнила Оржиця. Поверхня ділянки відносно рівна, простежується загальний ухил рельєфу зі сходу на захід. Абсолютні відмітки земної поверхні змінюються в межах 119.70-121.00 м. Найближчі населені пункти: Кулажинці, Вікторія, Тепловка, Кононівка, Смотрики, Маріїске, Майорщина, Рівне, Крячківка, Жоравка.

Комплекс робіт: геологія + топозйомка + винесення меж за ціною 10 900 грн

Геологія та геодезія Олексіївка

Геологія ділянки Олексіївка утворена опадами Яготинської слаборозчленованої рівнини, що є мореною терасою Дніпра. Більш великої геоморфологічною структурою є Середньодніпровська лівобережна террасова рівнина з палеогеновими опадами в підставі. На текстурній карті це Дніпровсько-Донецька западина. Корінні верхньопалеогенові породи харківської свити складені пісками, глиною, алевролітами. Геодезія Олексіївка включає в себе геодезичну зйомку об'єктів вишукувань, проектування або будівництва.

В районі Олексіївки поширені еолово-делювіальні і елювіальні лесовидні суглинки. В межах заплавної тераси річки Гнила Оржиця поширені болотні відкладення – суглинки, мули, торф. Геологічний розріз за даними буріння: зверху йде ґрунтовий шар (темно-бурий, чорний суглинок), потужність 0.3-0.5 м Світло-палевий, палево-бурий, лесовидний суглинок вапняний, твердий, деградований, непросадочний, потужність 5.3-5.5 м. Коричнево-бурий суглинок, твердий, потужність 2.1-2.4 м.

Винесення меж Олексіївка під час рекогносцировочного вивчення місцевості дозволяє визначити межі проектованого об'єкта.

У районі розвинені лесоподібні породи – легкі і середні суглинки, супіски. Потужність опадів від семи до п'ятнадцяти метрів, просадочність 15-30см. В межах заплави розвинені слабкі для будівництва шари з торфом. З інженерно-геологічних процесів у районі розвинені осідання. Безнапірний рівень ґрунтових вод знаходиться на глибині від п'яти до десяти метрів, води хлоридні. Під час вишукувань підземні води не зустрінуті. Майданчик досліджень віднесений до потенційно неподтоплюючих. Топозйомка Олексіївка проводиться для вивчення рельєфу місцевості, для зйомки всіх розташованих на ділянці і поруч об'єктів. Під час рекогносцировки ведеться вивчення загальних геологічних і геоморфологічних особливостей ділянки.

В зимовий час промерзання глинистих опадів, суглинків – 0.66 м, дрібнозернистих, пилуватих піщаних опадів, супісків – 0.81 м. По сейсмонебезпечності грунти віднесені до 2 категорії. Геологія ділянки Олексіївка може бути віднесена до складних через поширення в заплавній терасі шарів з торфом і у зв'язку з розвитком у районі такого інженерно-геологічного явища, як просідання грунтів. Топозйомка Олексіївка дозволяє отримати топографічний план місцевості, який необхідний для дослідних або проектних робіт, а також для будівництва.

Перший інженерно-геологічний елемент, ґрунтовий шар не може розглядатися як підстава для будівель і попередньо зрізається. В якості підстави можуть бути суглинки другого і третього інженерно-геологічних елементів. Деградовані лесовидні суглинки другого інженерно-геологічного елемента не проявляють просідання при додатковому навантаженні, або при зволоженні.

Як підставу для фундаментів будівель рекомендують будувати «подушки» (потужність яких більше 0.7 м) шляхом пошарового ущільнення гранітного щебеню, або з доменного шлаку. Також варто приділити увагу появі шарів з торфом, які можуть значно знизити будівельні властивості ґрунтів. Для того, щоб почати будівельні роботи спочатку здійснюється винесення меж Олексіївка.

Проведення геодезичної або топографічної зйомки, проведення геологічних вишукувань можна замовити у фірмі ТОВ "Гільдія Інжиніринг".

Коментарі та запитання:


Ваші запитання, зауваження та побажання Ви можете залишити тут. Ми обов'язково відповімо на всі Ваші звернення