Геодезія, геологія, топозйомка від сертифікованого виконавця "Гільдія Інжиніринг" по Україні


Геологія та геодезія Білогородка

Дивлячись на геоморфологічну карту, Білогородка знаходиться на кордоні Придністровської височини та Київського Полісся, розташованих на розмитій палеогеново-неогеновій основі. Рельєф рівнинний з пагорбами, розсічений річковими долинами. На тектонічній карті досліджувана ділянка знаходиться на північно-східному схилі Українського щита. Белогордка впритул примикає до правого берега р. Ірпінь. Через село протікають кілька приток річки, струмки. Є кілька невеликих ставків, озер. Перепад висот до 40м, загальний нахил рельєфу в бік річки і на північ.

Комплекс робіт: геологія + топозйомка + винесення меж за ціною 11 900 грн. Звертаємо увагу, що на сайті ціни орієнтовні.

Геологія та геодезія Білогородка

Топографічна зйомка Білогородка необхідна для складання топографічних карт, планів. Вони будуть використовуватися для інженерно-геологічних досліджень і проектних робіт. Створюються цифрові карти. За ними можна вивчати особливості рельєфу, ухили, інженерні комунікації. Під час проектування заносять об'єкти, місця буріння. Перед бурінням здійснюється винесення меж Білогородка, винос осей, гирл свердловин. На етапі рекогносцировки геологічне вивчення полягає у візуальному обстеженні місцевості. У польовий журнал заносять виявлені небезпечні природні явища, рівні води в колодязях, водоймах.

Топозйомка Білогородка необхідна для виносу, зйомки гирл свердловин перед бурінням і після закінчення. На топоплан повинні бути нанесені підземні комунікації, ЛЕП. Їх необхідно знати, щоб не зачепити під час буріння, або транспортування. Після буріння геодезія Білогородка необхідно для складання акта приймання закінчених робіт. Знімаються пробурені свердловини, гірські виробки. В електронному вигляді робляться геологічні розрізи, колонки, створюється геологічна 3Д-модель.

Геологічний розріз району зверху-вниз:

  • ПРС – 0.15-0.5 м;
  • голоценові алювіальні піщані, субпісчані опади – до 10-30м;
  • плейстоценові водно-льодовикові піски – до 10-20м;
  • неогенові різнокольорові глини – до 10м;
  • палеогенові бучакскі глини – до 10-40м.

Геологія Білогородка складена палеогеновими породами київської свити, що залягають під четвертинною системою. Представлені вони пісками, глинами, включеннями мергелю. На південному сході вони замінюються неогеновими сіро-зеленими і строкатими глинами. Ще далі на поверхні залягають водно-льодовикові опади. Друга надпоймена тераса складена пісками різнозернистими кварцовими, суглинками, мулами. У межах річкової тераси зустрічаються шари з торфом. Це  слабкі грунти. Перед будівництвом необхідно вивчити геологію.

Згідно з даними буріння під ПРС (0.15-0.5 м) залягають супіски жовтувато-бурі, пластичні зі стяженнями карбонатів (0.7-1.35 м). Потім йдуть піски жовтувато-сірі, кварцові, середньозернисті – 4.8-6.5 м. На глибині до 6м грунтові води не виявлено. Але, судячи по близькості річки і по тому, що через село протікають притоки річки, струмки, знаходяться декілька водойм – рівень грунтових вод імовірно знаходиться на невеликій глибині. Згідно гідрогеологічної карти перший шар ґрунтових безнапірних вод знаходиться на глибині 0-10м. Водовміщюючі породи – піски. Гідрогеологічні умови ділянки непрості, тому ділянку можна віднести до потенційно подтоплюючих.

Сезонне промерзання супісків, дрібнозернистих і пилуватих пісків – 0.92 м. Піски крупно- і середньозернисті, гравелити – 0.99 м. Глин, суглинків – 0.76 м. Перший і другий ІГЕ швидше за все намивні. Вони відносяться до слабких грунтах. Під час будівництва їх зміцнюють. За сейсмологічною небезпекою район відноситься до II-III категорії. По складності інженерно-геологічних умов можна віднести до II категорії. Це пов'язано з розвиненою річковою мережею, наявністю слабких ґрунтів (насипні, торф).

Ви можете зробити заявку на геологію у фірмі ТОВ "Гільдія Інжиніринг".

Коментарі та запитання:


Ваші запитання, зауваження та побажання Ви можете залишити тут. Ми обов'язково відповімо на всі Ваші звернення