Геодезія, геологія, топозйомка від сертифікованого виконавця "Гільдія Інжиніринг" по Україні


Геологія та геодезія на Борщагівці

Борщагівка геоморфологічно розташовується на Придністровській височинф, на території Київського плата. Рельєф рівнинний, розсічений ярами. Тектонічно ділянка прив'язана до північного схилу Українського щита на території максимального поширення льодовика. Через Борщагівку протікає річка Нивка.

Комплекс робіт: геологія + топозйомка + винесення меж за ціною 11 900 грн. Звертаємо увагу, що на сайті ціни орієнтовні.

Геологія та геодезія Борщагівка

Геодезія Борщагівка, топозйомка Борщагівка дозволяють отримати топографічні карти і плани, необхідні як топооснова для інженерно-геологічних вишукувань. Проводиться зйомка рельєфу, ситуації, будівель, споруд та різноманітних комунікацій. Топооснова допомагає вивчити площу, ухили, розташування мереж, комунікацій. В подальшому на основі отриманих даних може проводитися винесення меж Борщагівка, розбивається майданчик, визначаються межі ділянки. На початку досліджень фахівці фірми проводять рекогносцировку місцевості. Намічаються місця для буріння свердловин. В польовому журналі ведеться документація інженерно-геологічних процесів, що спостерігаються візуально. Фіксується рівень води у криницях. На основі архівних даних і попереднього огляду формується геологія Борщагівка для проектування геологічних робіт.

Під час початку бурових робіт геодезія Борщагівка дозволяє визначити розташування ділянки. Топозйомка Борщагівка містить дані, на основі яких проводиться винесення меж Борщагівка, у межах яких потрібно розташувати свердловини. Відзначаються підземні комунікації – щоб не зачепити їх при бурінні, або пересування техніки. Геодезія Борщагівка включає також в себе зйомку координат пробурених свердловин. На основі цифрових даних по зйомці місцевості, свердловин, гірничих виробок та на основі прив'язаних геологічних карт ми можемо змоделювати геологічну модель, поширення в просторі небезпечних природних процесів.

Геологічний розріз ділянки представлений такими породами, починаючи зверху-вниз:

  • суглинок гумусирований – 0.3 м;
  • эолово-деллювіальні або алювіально-воднольодовикові опади – до 10м;
  • неогенові глини – близько 10м;
  • неогенові полтавські глини – 15-20м;
  • палеогенові київські глини – близько 30м.

Борщагівка розташована на кордоні двох генетично різних типів порід. Геологія Борщагівка характеризується тим, що на сході розвинені лесові породи з викопними ґрунтами, підстилаючими мореною, суглинками, пісками. До заходу розповсюджені піски різнозернисті з включеннями дрібних валунів, з прошарками і лінзами мулів.

З пробурених свердловин можна судити про детальну геологічну будову до глибини 6 метрів. Під суглинками гумусированими (потужністю 0.3 м) залягають супіски тверді потужністю 1.3 м. Потім йдуть дрібнозернисті піски з різними включеннями потужністю 1.4 м. Ще нижче йдуть грубозернисті піски потужністю 3.0 м. До глибини 6 метрів не були виявлені грунтові води. Перший водоносний горизонт (полтавський) знаходиться на глибині 20-40м. Другий водоносний (бучакський) знаходиться на глибині 50-80м. Водовмещуючими породами є піски, які місцями глинисті, глини, мергелі, пісковики. Безнапірний водоносний горизонт в четвертинних опадах може зустрічатися на глибині 0-10м. У водонепроникних четвертинних глинах, суглинках може утворитися верховодка. Вода поповнюється від невеликих річок, дощів, талих вод. За своїми характеристиками годиться для технічних потреб.

Глибина промерзання пилуватих дрібнозернистих пісків, супісків – 0.8– 1.2 м. Досліджувана ділянка не входить до потенційно подтоплюючих. За сейсмобезпечністю відноситься до II-III категорії. По складності інженерно-геологічних умов відноситься до I категорії. В результаті візуального спостереження не виявлено карстові, ерозійні, суффозионно процеси. Поширені в східній частині лесові суглинки можуть володіти осідаючими властивостями – необхідно запланувати заходи для відводу води.

Геологію вашої ділянки ви можете замовити у фірмі ТОВ "Гільдія Інжиніринг".

Коментарі та запитання:


Ваші запитання, зауваження та побажання Ви можете залишити тут. Ми обов'язково відповімо на всі Ваші звернення