Геодезія, геологія, топозйомка від сертифікованого виконавця "Гільдія Інжиніринг" по Україні


Геологія та геодезія в Миргороді

На топографічній карті Миргород знаходиться на Полтавській рівнині. Ділянка розташована на піднесеній надзаплавній терасі річки Хорол. Рельєф рівний, спланований насипним ґрунтом. Абсолютні відмітки в межах 102-103м.

Геологія ділянки Миргород складена породами в межах геоморфологічної структури - Роменсько-Миргородської розчленованої рівнини з вираженими в рельєфі соляними структурами. Більш розвиненою структурою (провінцією) є Полтавська акумулятивна лесова рівнина з палеогеново-неогеновою основою. Тектонічно ділянка належить до Дніпровсько-Донецької западини з потужними шарами осадових порід більшості стратиграфічних підрозділів. В межах річкових терас під четвертинними опадами залягає верхньопалеогенова харківська свита складена піском, піщаником, глиною і мергелями. Між річковими терасами на піднесених місцях під четвертичкой залягають пліоценові опади середньонеогенового віку.

Комплекс робіт: геологія + топозйомка + винесення меж за ціною 11 900 грн. Звертаємо увагу, що на сайті ціни орієнтовні.

Геологія та геодезія Миргород

Геодезія Миргород необхідна для проведення попередньої зйомки, отримання топографічної основи для інженерних вишукувань і проектних робіт. Також перед початком польових робіт здійснюється візуальне обстеження місцевості з документацією відслонень гірських порід, особливостей рельєфу, відомостей про можливість підтоплення, ймовірності протікання зсувних, схилових процесів, розвитку карсту. Щоб точно знати місце розташування проектованого об'єкта і розташувати свердловини – проводиться винесення меж Миргород.

У межах річкової заплави розвинені алювіальні опади заплав. У них часто міститься торф. В іншій частині поширені еолово-делювіальні опади – супіски, легкі і середні суглинки загальною потужністю 7-15м. Просадковість лесоподібних порід 15-30см.

Топозйомка Миргород дозволяє вивчити всі перепади, небезпечні схили, дороги для проїзду, інженерні комунікації. Проводиться в тому випадку, коли разом з технічним завданням не видаються топоооснова. В майбутньому вона буде необхідна для проектування.

На ділянці нагорі розрізу залягає насипний шар потужністю 0.1-1.2 м. Нижче знаходиться ґрунтовий шар з корінням рослин потужністю 0.5-1.3 м. Потім йде суглинок лесовий світло-жовтувато-сірий, палевий, непросадковий, карбонатизований, від мягкопластичного до напівтвердого потужністю 3.6-4.6 м. В підошві розрізу йдуть піски кварцові, світло-сірі, дрібні, водонасичені, середньої щільності і щільні, з прошарками супіску розкритою потужністю 4.2-7.7 м.

Геологія ділянки Миргород ускладнена наявністю лесоподібних грунтів, в яких часто зустрічається торф і тим, що ділянка належить до потенційно подтоплюючих. Згідно гідрогеологічного районуванням на ділянці робіт розташований Дніпровсько-Донецький артезіанський басейн. Гірничими виробками безнапірний водоносний горизонт четвертинних опадах зустрінутий на глибині 5-6м в піщаних відкладах. Водоносний горизонт живиться за рахунок інфільтрації вод після дощів, або від технічних витоків. Водоупорамы є палеогенові глинисті опади. Підйом води за сезонних коливань може доходити до 0.5-1м.

Топозйомка Миргород може бути як у складі інженерно-геологічних вишукувань, так може проводитися окремо на різних стадіях проектування, будівництва.

Сезонна глибина промерзання ґрунтів на ділянці в межах метра. Район робіт характеризується другою категорією складності інженерно-геологічних умов. Ґрунтовий шар і насипні грунти не можуть бути підставами для фундаменту через невитриманість властивостей і підлягають видаленню перед будівництвом. В якості підстави можуть бути суглинки при ущільненні до щільності сухого ґрунту або пристрою грунтової подушки з ущільненого місцевого ґрунту, доменних шлаків або щебеню магматогенних порід. Дрібнозернисті піски можуть служити підставою, якщо будуть застосовуватися пальові фундаменти. Винесення меж Миргород проводиться після закінчення проектування.

Фірма ТОВ "Гільдія Інжиніринг" виробляє геодезичну зйомку, інженерно-геологічні дослідження грунтів.

Коментарі та запитання:


Ваші запитання, зауваження та побажання Ви можете залишити тут. Ми обов'язково відповімо на всі Ваші звернення