Геодезія, геологія, топозйомка від сертифікованого виконавця "Гільдія Інжиніринг" по Україні


Геологія та геодезія в Миколаєві

Миколаїв розташовується на півдні (степова зона) країни, на півострові, на березі Південного Бугу та Інгулу. Ділянка вишукувань забудована, засипана насипним ґрунтом. Поверхня вирівняна. Відмітки поверхні у межах 41м.

Геологія ділянки Миколаїв визначається опадами Причорноморської низовини. Згідно схеми геоморфологічної ділянка розташована в межах Дніпро-Бузької лесової слабко розчленованої рівнини у складі Причорноморської акумулятивної рівнини з неогеновою основою. В тектонічному плані – це Причорноморська западина. Миколаїв знаходиться в межах заплавної голоценової тераси (поблизу річок). Трохи далі йдуть нерозчленовані опади першої, другої надзаплавної тераси. Ще далі – шостої надзаплавної нижнеантропогенної тераси. Це поблизу річок, на решті площі переважно лесові опади низинної слаборозчленованої лесової рівнини.

Комплекс робіт: геологія + топозйомка + винесення меж за ціною 11 900 грн. Звертаємо увагу, що на сайті ціни орієнтовні.

Геологія та геодезія Миколаїв

Геодезія Миколаїв включає в себе зйомку місцевості перед початком робіт. Одночасно проводиться рекогносцирувальне обстеження природних умов і різних небезпечних явищ. Для визначення знаходження ділянки проводиться винесення меж Миколаїв. На ділянці робіт до глибини шість метрів зустрінуті наступні опади. Зверху йде насипний грунт і грунтовий шар загальною потужністю 1м. Нижче йдуть коричнево-бурі, червонувато-бурі, важкі, тверді суглинки розкритої потужністю п'ять метрів. До глибини шість метрів грунтові води не зустрінуті. Топозйомка Миколаїв проводиться для отримання топографічного плану місцевості з усіма нанесеними об'єктами, комунікаціями. На основі отриманої топооснови ведеться планування гірничих виробок проектних робіт.

Вздовж берегів річок широко поширені зсуви і овражна діяльність. За сейсмічними властивостями територія відноситься до другої категорії. Глибина промерзання грунтів взимку 0.75 м. Рівень першого поверхневого водоносного горизонту 10-15м. Води залозисто-гідрокарбонатні. Мінералізація до 1 г/л. Досліджувана ділянка не є потенційно подтоплюючою. У районі широко поширені лесоподібні породи – легкі, середні та важкі суглинки потужністю 20-30м з просадочністю 15-30см. При зволоженні такі грунти можуть мати осідаючими властивостями. З урахуванням усіх факторів можна вибрати другу категорію складності за інженерно-геологічними умовами.

Для даних умов підставою для будівель можуть бути суглинки ущільнені попереднім утрамбовуванням. Властивості насипних грунтів дуже неоднорідні, мінливі. Вони і грунтовий шар не можуть служити в якості підстав.

Топозйомка Миколаїв, проведена перед початком робіт, допомагає вибрати місця для буріння. Допомагає не зачепити підземні комунікації, коли на ділянку заїжджає бурова установка. Після закінчення робіт проводиться вимір всіх пройдених виробок. Топографічні особливості рельєфу, всі зняті об'єкти наносяться на цифрову карту. Всі пройдені гірничі виробки документуються. Керн з них описується. Потім в лабораторних умовах проводять їх випробування. На основі записів у польових книжках потім заповнюються колонки свердловин, будуються розрізи. Виходить 3Д-модель ділянки. Робляться прогнози протікання небезпечних процесів на найближчу перспективу.

Лесовидні ґрунти віднесені до просадкових. У своєму складі вони містять слабо скріплені пилуваті частинки. Також є карбонатні частинки. Ці грунти більш щільні, ніж лес через більшого вмісту глинистої складової. В якості підстави вони годяться, якщо їх попередньо добре закріпити, утрамбувати. Після цього на таких ґрунтах можна використовувати практично будь-які фундаменти. Після завершення проектних робіт на ділянці здійснюється винесення меж Миколаїв. І починаються будівельні роботи.

Разом з фірмою ТОВ "Гільдія Інжиніринг" ви можете досліджувати геологічні особливості вашої ділянки перед тим, як почнете будівництво.

Коментарі та запитання:


Ваші запитання, зауваження та побажання Ви можете залишити тут. Ми обов'язково відповімо на всі Ваші звернення