Геодезія, геологія, топозйомка від сертифікованого виконавця "Гільдія Інжиніринг" по Україні


Геологія та геодезія у Віті Поштовій

Віта Поштова розташована на Київському плато (частина Придністровської височини). Досліджувана ділянка тектонічно розташовується на північно-східному схилі Українського щита в межах максимального поширення  льодовика. Рельєф щодо рівнинний. На території протікає порівняно невелика річка з притоками, з двома великими водосховищами. Є невеликі струмки, водойми. Перед бурінням фахівці виїжджають для огляду місцевості. Плануються місця для буріння свердловин. Попередньо оцінюється геологія Віта Поштова – вивчаються оголення, водойми, поверхневі прояви небезпечних природних явищ. Встановлюється рівень води в найближчих колодязях.

Комплекс робіт: геологія + топозйомка + винесення меж за ціною 10 900 грн

Геологія та геодезія Віта Поштова

Геодезія Віта Поштова на початковому етапі включає визначення об'єкта на місцевості. Топозйомка Віта Поштова необхідна, щоб попередньо запроектувати об'єкти. Перед бурінням свердловин робиться геодезична зйомка всіх споруд, комунікацій. Після неї на цифровому варіанті топоплана заносяться всі проектовані будівлі, комунікації, заплановані для буріння свердловини. Винесення меж Віта Поштова необхідне, щоб запланувати свердловини, винести осі будівель, об'єктів. На наступному етапі, коли прибуває бурова бригада, геодезія Віта Поштова полягає у виносі на місцевості гирл свердловин. Під час камеральних робіт, після обробки всіх даних, можливо, доведеться змінити місця розташування об'єктів. Тоді буде знову необхідне винесення меж Віта Поштова. Топозйомка Віта Поштова дозволяє точно прив'язувати геологічні дані, отримати 3Д-модель з геологічними шарами і протікаючими природними процесами.

Геологічний розріз Віта Поштова, починаючи зверху:

  • супісок слабозаторфований – 0.5 м;
  • плейстоценові піски водно-льодовикових відкладів – до 10м;
  • неогенові глини – близько 10м;
  • неогенові полтавські глини – 15-20м;
  • палеогенові київські глини – близько 30м.

На антропогенній карті в Віта Поштова поширені эолово-делювіальні опади – леси, лесовидні опади з викопними ґрунтами, середні суглинки та легкі. Вони підстилаються мореною, суглинками, пісками. Геологія Віта Поштова характеризується тим, що сучасний рельєф сформувався в результаті діяльності льодовика, ерозійними і делювіальними процесами. У геобудові беруть участь докембрійські кристалічні породи, кора вивітрювання, також опади палеогену та неогену, що залягають на розмитій поверхні докембрійських утворень.

Гідрогеологія характеризуються двома найближчими водяними горизонтами:

  • Полтавський - на глибині 20-40м;
  • Бучакський – на глибині 50-80м.

Глибина залягання грунтових вод – 1.4 м. При будівництві підвалів потрібно виключити зволоження просадних лесових ґрунтів. Також необхідно зміцнювати стінки підвалів, захистити підземні частини об'єктів від підтоплення, підбирати матеріал для будівництва в залежності від агресивності води. При будівництві масивних будівель і споруд існує ймовірність зміни поведінки грунтових вод.

В результаті багаторічних спостережень було виявлено, що середня глибина промерзання пилуватих дрібнозернистих пісків, супісків – 0.8 м. Максимальна – 1.5 м. Досліджувана ділянка відноситься до подтоплюючих площ. За сейсмонебезпечністю місцевість віднесена до третьої категорії за п'ятибальною шкалою. За інженерно-геологічними умовами ділянку можна віднести до II категорії складності: у будові беруть участь три ІГЕ, розвинена гідрографічна мережа, неглибоке залягання підземних вод, наявність заторфованих ґрунтів. В результаті польового обстеження не були виявлені небезпечні інженерно-геологічні явища: карст, ерозія, суфозія. При проектуванні слід урахувати, що на території поширені лесовидні ґрунти. При попаданні вологи збільшується їх просадочність.

За таких складних інженерно-геологічних умов важливо попередньо вивчити властивості грунтів, протікакючих природних процесів. Для цього ви можете замовити геологію у фірмі ТОВ "Гільдія Інжиніринг".

Коментарі та запитання:


Ваші запитання, зауваження та побажання Ви можете залишити тут. Ми обов'язково відповімо на всі Ваші звернення