Геодезія, геологія, топозйомка від сертифікованого виконавця "Гільдія Інжиніринг" по Україні


Геологія та геодезія в Хоролі

Місто Хорол розташований на березі притоки річки Хорол – Рудка. Поруч багато водойм, водосховищ, приток р. Хорол, стариць. Рельєф рівний, полого нахилений у бік Дніпра. Ділянка вишукувань знаходиться на крутому схилі. Відмітки поверхні землі в межах 105-112м.

Геологія ділянки Хорол складена осадками Роменсько-Миргородської розчленованої рівнини з вираженими в рельєфі соляними структурами в межах Полтавської акумулятивної рівнини з палеогеново-неогеновою основою. В тектонічному відношенні це Дніпровсько-Донецька западина. Під четвертинними опадами залягають верхньопалеогенові відкладення харківської свити, складені теригенними алевритами, пісчаними алевролитами, глауконітовими пісками, прошарками пісковиків, глинистими алевритами, алевритовими пісками. Пліоценові опади средненьоогенового віку займають тераси, приводороздільні ділянки, схили долин річок і балок. Складені пісками, суглинками, глинами потужністю 10-30м.

Комплекс робіт: геологія + топозйомка + винесення меж за ціною 11 900 грн. Звертаємо увагу, що на сайті ціни орієнтовні.

Геологія та геодезія Хорол

Геодезія Хорол перед початком інженерно-геологічних досліджень полягає у проведенні зйомки ділянки з усіма розміщеними поблизу господарськими спорудами, інженерними комунікаціями. Попереднє рекогносцирувальне обстеження дозволять попередньо вивчити геоморфологічні особливості дільниці, зміни рельєфу, виходи геологічних шарів. Винесення меж Хорол може знадобитися для точного визначення ділянки, для вибору місць для буріння.

На досліджуваній ділянці поширені алювіальні опади заплави, алювіальні опади першої і нерозчленованої першої і другої надзаплавних терас. За межами надзаплавних терас вони переходять в еолово-делювіальні опади, складені лесоподібними породами потужністю 7-15м, з просадковістю 15-30см. Літологично вони представлені супісями, легкими і середніми суглинками розчленованої льодовикової і прильодовикових лесової рівнини.

Геологічний розріз за результатами буріння. Зверху йде ґрунтовий шар потужністю 0.4 м. Він підстилаються суглинком темно-бурим, твердим, щільним потужністю 0.8-2.2 м. Нижче йдуть суглинки палево-бурі, лісові, макропористі, карбонатизировані, тверді потужністю 3м. Підстилаються вони спершу піском жовтувато-бурим потужністю 0.3 м. Потім супіском світло-палевим, лесовим, твердим; піском жовтувато-бурим, пилеватим загальною потужністю 1.3-3.3 м. Потім вони переходять в суглинки палево-бурі, лісові, макропористі, карбонатизовані, тверді потужністю 1.7-2.9 м. Топозйомка Хорол допомагає отримати топографічну основу для інженерно-геологічних досліджень, винести свердловини, заміряти координати пробурених свердловин. Також за топопланом вивчається рельєф місцевості, під'їзні шляхи, небезпечні схили. Глибина залягання безнапірних вод у четвертинних відкладах 10-15м. Досліджуваний майданчик можна віднести до потенційно подтоплюючих. Передбачуване підвищення рівня підземної води протягом найближчих десяти років 0.5 метрів в рік.

Геологія ділянки Хорол характеризується наявністю таких несприятливих факторів, як просадочность лесових порід. В районі досліджень поширені такі явища, як утворення ярів, соляні куполи. В заплаві р. Хору розвинені шари з торфами, які ускладнюють будівництво. Передбачуване будівництво приурочено до склонової ділянки – тому важливо розрахувати стійкість схилу. При несприятливих умовах варто передбачити заходи захисту проти зсувів. Топозйомка Хорол допомагає отримати топооснову, на якій ведуться проектні роботи, розташовуються споруда, комунікації.

Ділянка відноситься до другої категорії складності по інженерно-геологічним умовам. За сейсмічною небезпекою ділянка відноситься до другої категорії. Глибина промерзання грунтів в зимовий час 0.85 м, для пилуватих пісків і супісків – 1м. Під час будівельних робіт ґрунтовий шар знімається. Лесові ґрунти можуть служити підставою, якщо прибрати їх просадні властивості. А також створити умови, що зводять до мінімуму витік води, зволоження грунту.

Крім інженерно-геологічних вишукувань фірма ТОВ "Гільдія Інжиніринг" виконує геодезичні, топографічні роботи, може при необхідності провести винесення меж Хорол.

Коментарі та запитання:


Ваші запитання, зауваження та побажання Ви можете залишити тут. Ми обов'язково відповімо на всі Ваші звернення