Геодезія, геологія, топозйомка від сертифікованого виконавця "Гільдія Інжиніринг" по Україні


Геодезичні роботи Новоазовськ

Геодезія - галузь виробництва, пов'язана з вимірюваннями на місцевості. Є невід'ємною частиною будівельних робіт. З допомогою геодезії проекти будівель та споруд переносяться з паперу в натуру міліметровою точністю, розраховуються обсяги матеріалів, ведеться контроль за дотриманням геометричних параметрів конструкцій. Також знаходить застосування в гірничій справі для розрахунку вибухових робіт та обсягів породи.

Геодезичні роботи - це широкий спектр послуг, які виконуються за допомогою спеціального обладнання.
Геодезичні роботи поділяються на польові та камеральні.
Польові - безпосереднє вимірювання об'єктів на місцевості.
Камеральні - обробка результатів геодезичних вимірювань, оформлення креслень, складання звітів про виконану роботу.

Вартість геодезичних послуг від 2 200 грн за всю ділянку. Звертаємо увагу, що на сайті ціни орієнтовні.

Можна геодезичних роботи розділити на:

 • Інженерна геодезія, (геодезія в будівництві)
  з основних напрямків сучасної геодезії. Інженерна геодезія розробляє методику геодезичних вимірювань для вишукувань, проектування, будівництва та експлуатації інженерних споруд, вивіряння конструкцій, спостережень за деформаціями споруд. Топографічна зйомка для проектування, а в подальшому і винесення проекту внатуру Геодезичні роботи Новоазовськ, топозйомка ділянки, винесення меж ділянки називаються інженерними вишукуваннями. Інженерно-геодезичні вишукування дозволяють отримати інформацію про рельєф і ситуацію місцевості і служать основою не тільки для проектування, але і для проведення інших видів вишукувань і обстежень. У процесі досліджень ми виконуємо роботи по створенню геодезичного обґрунтування та топографічної зйомці в різних масштабах на ділянці будівництва, виробляємо трасування лінійних споруд, геодезичну прив'язку всіх об'єктів.
 • Велике значення мають геодезичні вимірювання при проектуванні і будівництві гідротехнічних споруд - гребель, водосховищ, гідроелектростанцій, судноплавних шлюзів, водозабірних та водоспускных споруд. Вимірювання за визначенням осад гідротехнічних споруд і спостереження за їх технічним станом проводяться як в процесі, так і по закінченню робіт. Такий далеко не повний перелік кола завдань, що вирішуються інженерної геодезією.

 • Підрахунок обсягів земляних робіт Підрахунок обсягів земляних робіт необхідний для того, щоб обґрунтовано вибрати методи і засоби їх виконання, встановити необхідність отвозки або можливість розподілу вийнятого з котлованів або траншей грунту на прилеглій території та подальшого його використання для пристрої зворотних засипок, визначити вартість і тривалість виконання земляних робіт. Підрахунок обсягів земляних робіт виконується в процесі проектування та при виробництві робіт.
 • Геодезичні роботи.Геодезичні роботи Новоазовськ
  Розбивка осей будівель або споруд є основним видом геодезичних робіт при винесенні проекту на місцевість. Винести вісь на будмайданчик - не проблема. Потрібно не просто закріпити вісь будівлі або вісь колони, а закріпити її так, щоб нею було зручно користуватися без додаткових витрат часу. Наприклад навіщо виносити вісь колони, щоб потім майстер розмічав кути від цих осей, якщо можна винести відразу кут колони для монтажу опалубки і тд. тп.

 • Геодезична вивірка конструкцій
  Топозйомка ділянки в Новоазовську Від поставленого завдання і виду монтується обладнання залежить підбір або розробка методики геодезичного супроводу, вибір необхідного геодезичного обладнання. Установка або монтаж конструкцій і технологічного устаткування в проектне положення здійснюється в плані і по висоті. Щоб виставити металоконструкцію або обладнання не завжди достатньо вказати її точне місце розташування, а потім виставити по вертикалі. Часто потрібно застосовувати спеціальні методики для наибыстрого приведення металоконструкції або устаткування в проектне положення, а також визначити найбільш відповідальні елементи. Крім того, в процесі експлуатації обладнання, задані вертикальність, горизонтальність або співвісність його елементів можуть порушуватися як унаслідок зносу. Для своєчасного виявлення таких несправностей потрібні планові геодезичні перевірки обладнання і його головних геометричних параметрів.
 • Виконавчі зйомки і ведення виконавчої документації
  Винесення меж ділянки,геодезичні роботи,геодезичні послуги по Новоазовску Основне призначення виконавчих зйомок - встановити точність винесення проекту споруди в натуру і виявити усі відхилення від проекту, допущені в процесі будівництва. Це досягається шляхом спеціальних геодезичних вимірювань, на підставі яких отримують фактичні координати характерних точок, які відрізняються від проектних. Виконавчі зйомки ведуться в процесі будівництва по мірі закінчення його окремих етапів і завершуються остаточної зйомкою готового споруди. Результати контрольних вимірювань відображаємо на схемах спеціальної геодезичної документації. Виконавча документація є результатом виконавчої геодезичної зйомки і може бути представлена як на папері, так і в електронному вигляді. В ній відображається фактичне виконання проектних рішень, тобто фактичний стан об'єкта капітального будівництва та його елементів. Виконавчі схеми складаються на підставі вимог діючих нормативних документів.
 • Топографічні зйомки ділянокВиконавча геодезична зйомка Топографічна зйомка - це комплекс геодезичних робіт, що виконуються на місцевості для складання топографічних карт і планів. Розрізняють зйомки для складання топографічних планів великих масштабів(1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000) та дрібних (1:10000, 1:25000 і дрібніше). Зйомці і відображенню на топографічних планах підлягають всі елементи ситуації місцевості, існуючої забудови, благоустрою, комунікацій, а також рельєф місцевості. Топоплан може бути представлений замовнику на папері та в електронному вигляді. Топоплан викреслюється у відповідності із загальноприйнятими умовними знаками, а топозйомка проводиться з урахуванням правил, які обумовлені інструкцією.
  Для благоустрою та озеленення ділянки, а також для ландшафтного проектування необхідно виконати наступні умови.
  • Планово-висотна знімальна геодезична мережа,
  • топографічна зйомка, зйомка підземних комунікацій і межі ділянки.
  • Прив'язка споруд і будівель та складання за результатами нівелювання профілів за наявними на об'єкті трас залізничних або автомобільних доріг і трасування нових доріг.
  Якщо ділянка великий, його необхідно розділити на окремі сектори. В першу чергу, необхідно провести зйомку місцевості (горизонтальну). При горизонтальної зйомки місцевості складається профіль даної території, а при вертикальній рельєф. Потім складе план забудованої і незабудованій місцевості (для того, щоб визначитися з розташуванням посадок і майбутніх будівель на ділянці).

Наша компанія з радістю виконає весь список послуг за Новоазовску:
ось приблизні ціни.

 • створення геодезичної розбівочної мережі (основи) для будівництва;
 • топографічна зйомка ділянки або будмайданчика по Новоазовску;
 • визначення площі ділянки або розрахунок обсягу земляних робіт;
 • геодезична зйомка фасаду будівлі і розбивка при монтажі навісного фасаду;
 • геодезична розбивка осей будівлі або траси інженерних комунікацій;
 • перенесення висотних відміток на дно котловану і на монтажні горизонти;
 • виконавча геодезична зйомка готових конструкцій і об'єктів;
 • складання виконавчої геодезичної документації;
 • визначення кренів димових труб та інших висотних споруд;
 • виконання геодезичних обмірних робіт;
 • визначення обсягів насипних матеріалів і кар'єрних розробок;
 • геодезична розбивка осей будівлі або траси інженерних комунікацій;
 • геодезична зйомка і вивірка підкранових колій різних видів кранів;
 • винос в натуру головних, основних і проміжних осей будівель і споруд;
 • топографічна зйомка, включаючи зйомку підземних і надземних споруд;
 • оновлення (актуалізація) інженерно-топографічних планів;
 • рекогносцирувальне обстеження території (акваторії) вишукувань;
 • інженерно-геодезичне забезпечення геоінформаційних систем;
 • визначення повної та корисної довжини залізничних колій на станціях;
 • камеральне і польове трасування лінійних об'єктів Новоазовськ;
 • координування основних елементів споруд і їх зовнішні обміри;
 • геодезичні роботи по перенесенню в натуру і прив'язці гірничих виробок;
 • геодезичні розбивочні роботи в процесі будівництва;
 • виконавчі геодезичні зйомки інженерних комунікацій;
 • геодезичні роботи при монтажі і перевірки вертикальності колон;
 • геодезична зйомка залізничних колій не загального користування;
 • виготовлення плану і профілю залізничної колії не загального користування;
 • топографічна подеревная зйомка для ландшафтного дизайну;
 • геодезична розбивка осей тимчасових і постійних автодоріг;
 • винос в натуру та відновлення межових знаків меж ділянок;
 • оновлення (актуалізація) інженерно-топографічних планів;
 • перенесення проекту в натуру із складанням відповідного акта;
 • геодезичні спостереження за деформаціями будівель і споруд;
 • камеральна обробка польових матеріалів геодезичних вишукувань;
 • складання технічного звіту або пояснювальної записки;
 • зйомки існуючих залізничних і автомобільних доріг;
 • визначення габаритів наближення споруд на залізничних шляхах;
 • оновлення топооснова (геоподосновы) за результатами розвідувальних робіт;
 • геодезичний контроль точності геометричних параметрів;
 • локальний геодезичний моніторинг території будівництва;
 • геодезичні роботи при монтажі технологічного обладнання Новоазовськ;
 • геодезичні роботи з визначення в натурі схованих підземних споруд.

Коментарі та запитання:


Ваші запитання, зауваження та побажання Ви можете залишити тут. Ми обов'язково відповімо на всі Ваші звернення