Геодезія, геологія, топозйомка від сертифікованого виконавця "Гільдія Інжиніринг" по Україні


Інженерно-геологічні умови Львівської області

Інженерно-геологічні умови Львівської області досить-таки цікаві. На території Львівської області перетинаються Східно-Європейська та Західно-Європейська платформа і розташовуються Карпати. На кристалічному фундаменті залягають осадові породи крейдового віку Львівської западини і Львівського палеозойського віку. Знизу вгору розташовуються: карбонатні теригенні відклади мезозойського віку; неогеновий представлений глинами, пісками і вапняками; четвертинні відклади - водно-льодовиковими та льодовиковими глинисто-піщаними породами.

Інженерно-геологічні умови Львівської області

Гірська система Карпат являє собою надвинуті одна на іншу антиклинальні складки, утворені флішевими породами крейдяної і палеогенової систем. А також входить в систему Кросненська зона, утворена олигоценовими пісковиками. На мезозойській і палеозойській платформах і на флішевих породах лежать потужні малассові шари Передкарпатського прогину.

Більшу частину Львівської області займають височини, трохи південніше йде Карпатське  передгір'ї, на півдні – гірська система Карпат. Приуроченість території по трьом великим геотектонічним структурам зумовило складну геологічну будову. Карпатські гори являють собою паралельні витягнуті хребти висотою  1000 – 1500м. Більшу частину опадів становлять мезозойські і кайнозойські породи. Мезозой представлений метаморфічними різнообломними опадами, вапняками і флішем. Палеогеновий представлений глинисто-піщаним флішем. У цілому потужність флішевих відкладів сягає до п'яти кілометрів. Відкладення четвертички і неогену зустрічаються в міжгірських западинах і представлені вулканогенними, глинисто-піщаними породами з прошарками великоуламкових порід (моласи). Фліш, крейдові і палеогенові товщі сильно розбиті тріщинами і розломами, дислоковані.

Вартість геологічних вишукувань від 7950 грн за комплекс вишукуваннь. Звертаємо увагу, що на сайті ціни орієнтовні.

Різні типи геологічних структур, тектонічні особливості, різний склад порід, різноманітність рельєфу, гідрогеологічні умови впливають на утворення і протікання небезпечних інженерно-геологічних явищ.

Зовнішня частина Східних Карпат є найнебезпечнішою з сейсмоактивності з регіонів в Європі, епіцентр знаходиться в зоні Вранча. Найбільш руйнівним були землетруси в 40-х і в 70-х роках, які відчувалися на всій Східній-Європейській платформі.

В товщах кам'яної солі можуть розвиватися соляні карсти. Коли пласти солі слабо тріщинуваті, то циркуляція підземних вод незначна і карст розвинений слабо. В приповерхневій зоні і по краях соляних куполів циркуляція води посилюється і карст інтенсивно розвинений. Виходи карст на поверхню утворюють так званий карстовий ландшафт.

Сприятливі умови для протікання небезпечних інженерно-геологічних процесів, є флішові опади з переважанням піщаних і глинистих порід. Змішані зони з присутністю гідрослюди і монтморилоніту є ослабленими зонами, уздовж яких можуть відбуватися обвали, осипи, зсуви. Контакти пісковиків, аргілітів і глинистих прошарків у флішевих породах можуть бути дзеркалом ковзання для зсувних процесів. В місцях розповсюдження флішевих порід у Карпатах зафіксували більше 4 тис. зсувів. Особливо розвинені осипи, обвали і т. д. в принадвиговых зонах, в зонах розривів. Для Карпатських гір заввишки до 2000м властиве швидке вивітрювання флішевих осадків з утворенням глибоких ерозійних врізів.

Торкаючись гідрогеологічних умов, варто відзначити, що водовміщюющими шарами є пісковики й аргіліти. В результаті зволоження глинистих порід виникають небезпечні інженерно-геологічні процеси, особливо у низькогірних і високогірних зонах. Велику роль в активізації таких явищ в Карпатах грають опади. Наприклад, якщо кілька днів будуть випадати опади до 100 мм/добу – то це сприяє активізації зсувів і селів.

ТОВ "Гільдія Інжиніринг" виконає інженерно-геологічні дослідження на Вашій ділянці якісно і в строк.

Коментарі та запитання:


Ваші запитання, зауваження та побажання Ви можете залишити тут. Ми обов'язково відповімо на всі Ваші звернення