Геодезія, геологія, топозйомка від сертифікованого виконавця "Гільдія Інжиніринг" по Україні


Інженерно-геологічні умови Львівської області

Інженерно-геологічні умови Львівської області досить-таки цікаві. На території Львівської області перетинаються Східно-Європейська та Західно-Європейська платформа і розташовуються Карпати. На кристалічному фундаменті залягають осадові породи крейдового віку Львівської западини і Львівського палеозойського віку. Знизу вгору розташовуються: карбонатні теригенні відклади мезозойського віку; неогеновий представлений глинами, пісками і вапняками; четвертинні відклади - водно-льодовиковими та льодовиковими глинисто-піщаними породами.

Інженерно-геологічні умови Львівської області

Гірська система Карпат являє собою надвинуті одна на іншу антиклинальні складки, утворені флішевими породами крейдяної і палеогенової систем. А також входить в систему Кросненська зона, утворена олигоценовими пісковиками. На мезозойській і палеозойській платформах і на флішевих породах лежать потужні малассові шари Передкарпатського прогину.

Більшу частину Львівської області займають височини, трохи південніше йде Карпатське  передгір'ї, на півдні – гірська система Карпат. Приуроченість території по трьом великим геотектонічним структурам зумовило складну геологічну будову. Карпатські гори являють собою паралельні витягнуті хребти висотою  1000 – 1500м. Більшу частину опадів становлять мезозойські і кайнозойські породи. Мезозой представлений метаморфічними різнообломними опадами, вапняками і флішем. Палеогеновий представлений глинисто-піщаним флішем. У цілому потужність флішевих відкладів сягає до п'яти кілометрів. Відкладення четвертички і неогену зустрічаються в міжгірських западинах і представлені вулканогенними, глинисто-піщаними породами з прошарками великоуламкових порід (моласи). Фліш, крейдові і палеогенові товщі сильно розбиті тріщинами і розломами, дислоковані.

Вартість геологічних вишукувань від 8 400 грн за об'єкт

Різні типи геологічних структур, тектонічні особливості, різний склад порід, різноманітність рельєфу, гідрогеологічні умови впливають на утворення і протікання небезпечних інженерно-геологічних явищ.

Зовнішня частина Східних Карпат є найнебезпечнішою з сейсмоактивності з регіонів в Європі, епіцентр знаходиться в зоні Вранча. Найбільш руйнівним були землетруси в 40-х і в 70-х роках, які відчувалися на всій Східній-Європейській платформі.

В товщах кам'яної солі можуть розвиватися соляні карсти. Коли пласти солі слабо тріщинуваті, то циркуляція підземних вод незначна і карст розвинений слабо. В приповерхневій зоні і по краях соляних куполів циркуляція води посилюється і карст інтенсивно розвинений. Виходи карст на поверхню утворюють так званий карстовий ландшафт.

Сприятливі умови для протікання небезпечних інженерно-геологічних процесів, є флішові опади з переважанням піщаних і глинистих порід. Змішані зони з присутністю гідрослюди і монтморилоніту є ослабленими зонами, уздовж яких можуть відбуватися обвали, осипи, зсуви. Контакти пісковиків, аргілітів і глинистих прошарків у флішевих породах можуть бути дзеркалом ковзання для зсувних процесів. В місцях розповсюдження флішевих порід у Карпатах зафіксували більше 4 тис. зсувів. Особливо розвинені осипи, обвали і т. д. в принадвиговых зонах, в зонах розривів. Для Карпатських гір заввишки до 2000м властиве швидке вивітрювання флішевих осадків з утворенням глибоких ерозійних врізів.

Торкаючись гідрогеологічних умов, варто відзначити, що водовміщюющими шарами є пісковики й аргіліти. В результаті зволоження глинистих порід виникають небезпечні інженерно-геологічні процеси, особливо у низькогірних і високогірних зонах. Велику роль в активізації таких явищ в Карпатах грають опади. Наприклад, якщо кілька днів будуть випадати опади до 100 мм/добу – то це сприяє активізації зсувів і селів.

ТОВ "Гільдія Інжиніринг" виконає інженерно-геологічні дослідження на Вашій ділянці якісно і в строк.

Коментарі та запитання:


Ваші запитання, зауваження та побажання Ви можете залишити тут. Ми обов'язково відповімо на всі Ваші звернення