Геодезія, геологія, топозйомка від сертифікованого виконавця "Гільдія Інжиніринг" по Україні


Інженерно-геологічні вишукування для оцінки запасів родовища

Результати інженерно-геологічних досліджень служать складовою частиною матеріалів, що подаються на експертизу

Видача дозволу на користування надрами та надання гірничого відводу відбуваються після проходження державної експертизи та оцінки запасів. Позитивний висновок експертизи можливий лише у разі, якщо подані на розгляд матеріали містять достатній обсяг інформації. Інженерно-геологічні вишукування для оцінки запасів родовища є складовою частиною пошукових і геологорозвідувальних робіт, і проводяться одночасно з ними. Результати цих робіт, поряд з геологічними та гідрогеологічними дослідженнями, лягають в основу прийняття рішення про спосіб розробки корисних копалин.

Інженерно-геологічні вишукування для оцінки запасів родовища

Інженерно-геологічні вишукування для оцінки запасів родовища дають уявлення про інженерно-геологічну будову території, склад і властивості корисних копалин. Геологічне вивчення корисних копалин включає вивчення гірничо-геологічних умов.

Ціна виконання геологічних робіт від 490   грн за метр при глибині до 8 метрів! Звертаємо увагу, що на сайті ціни орієнтовні.

В період проведення інженерно-геологічних вишукувань вивчаються особливості геології і гідрогеології району робіт. Проводиться радіаційне обстеження ґрунтів. Дані досліджень потрібні для висновків про екологічні наслідки розробки родовища.

Завдання інженерно-геологічних робіт - дати прогноз розвитку несприятливих процесів

На території родовища і прилеглих ділянках можуть протікати несприятливі інженерно-геологічні процеси. Розробка родовища може призвести до збільшення інтенсивності прояву даних процесів. Інженерно-геологічні вишукування для оцінки запасів родовища виконуються в обсягах, достатніх для дачі прогнозу протікання несприятливих процесів при розробці корисних копалин.

Завданням інженерної геології є не тільки вивчення несприятливих процесів, а і виявлення чинників, які можуть призвести до виникнення подібних процесів.

Інженерами-геологами фірми ТОВ "Гільдія Інжиніринг" будуть вивчені властивості ґрунтів в умовах природного залягання, та надано їх характеристики за умови можливої зміни інженерно-геологічних умов.

Джерела отримання інформації при інженерно-геологічних вишукуваннях

Інженерно-геологічні вишукування для оцінки запасів родовища часто охоплюють значні за площею простори і вимагають різноманітної інформації геологічного характеру. Адже потрібно охарактеризувати клімат району, геологію, тектоніку, гідрогеологію.

Джерелами даних для інженерно-геологічних досліджень служать:

  • архівні та фондові матеріали;
  • література геологічної тематики;
  • результати пошукових та геологорозвідувальних робіт;
  • обстеження та документування геологічних виробок;
  • дані каротажу;
  • інженерно-геологічні свердловини;
  • вивчення родовищ-аналогів.

Інженерно-геологічні вишукування для оцінки запасів родовища включають вивчення площі родовища і прилеглої території. Для з'ясування інженерно-геологічної будови на неосвітлених ділянках бурять свердловини. Попереднє виділення інженерно-геологічних елементів проводиться за даними загальногеологічних і пошуково-оціночних робіт. З технічних свердловин відбирають проби грунту для лабораторних досліджень. Залежно від класу грунтів призначаються види лабораторних випробувань.

Коментарі та запитання:


Ваші запитання, зауваження та побажання Ви можете залишити тут. Ми обов'язково відповімо на всі Ваші звернення