Геодезія, геологія, топозйомка від сертифікованого виконавця "Гільдія Інжиніринг" по Україні


Комплекс інженерних вишукувань по геодезії і геології для будівництва сонячних електростанцій

Сонячні електростанції електроенергетика вважає в даний час одним з найбільш обіцяючих напрямків в енергозабезпеченні. Отримують електрику цим екологічно чистим і порівняно недорогим способом вже досить багато підприємств і жителів України. Будівництво електростанцій, як і інших інженерних споруд, вимагає проведення попередніх інженерних вишукувань. Комплексні дослідження (геодезія + геологія) для монтажу сонячних електростанцій в будь-якому зручному для цієї мети районі країни можна доручити компанії «Гільдія Інжиніринг»

Ціна геодезичного супроводу будівництва від 2 500 грн за робочий день

Сонячна електростанція в Костогризово (Херсонська область), ТОВ "Енерго-Сила". Топографічна зйомка М1: 500 площі 30га, кабельної лінії і буріння 10 свердловин.

Електростанції на сонячних елементах і принцип їх проектування

Можливість створення сонячної електростанції грунтується на процесі перетворення енергії, що виділяється Сонцем, в електричний струм. Протікає він у так званому фотоелектричному модулі електростанції. Розробка проектів електростанцій включає розрахункове обгрунтування, підготовку моделі, техніко-економічну оцінку ефективності, складання пакету робочої документації. На кожній стадії проектних робіт необхідно враховувати природні умови земельної ділянки. Геодезія та геологія місцевості будівництва електростанції теж мають велике значення.

Початковий етап досліджень - винесення меж ділянки електростанції

Після залагодження землевпорядних питань, пов'язаних з отриманням землевідведення для електростанції, оформлення його цільового призначення, отриманням акта на право землекористування, настає час зробити винесення меж відведеної під електростанцію землі. Винос полягає в точному перенесенні зазначених в землевпорядних документах координат точок кордону на місцевість і позначенні їх спеціальними реперами - межовими знаками. Без виконання цієї роботи неможливо буде поручитися, що якась частина споруд електростанції не опиниться випадково на чужій території.

Як проводиться винесення меж ділянки будівництва електростанції

 1. Вивчається надана замовником досліджень під електростанцію документація по земельній ділянці. Визначаються опорні геодезичні пункти з відомими плановими координатами, до яких можна прив'язати поворотні точки кордону.
 2. Геодезична бригада виїжджає на ділянку проектування електростанції, проводить необхідні натурні виміри й обчислення. Встановлюються межові знаки.
 3. Складається акт встановлення меж, в передбаченому законодавством порядку проводиться його узгодження з власниками сусідніх ділянок.

Топографічна зйомка для проектування сонячної електростанції

Наявність у власника землі акту про винесення меж ділянки для розміщення електростанції і кадастрового плану ще не дає йому права приступати до розробки робочого проекту і будівництва електростанції. Для цього знадобиться більше інформативний документ, що демонструє геодезію місця, де сонячна станція буде змонтована. Таким документом є топографічний план. Проведення топографічної зйомки для будівництва електростанції - важлива інженерно-геодезична завдання, що вимагає відповідального виконавця з відповідною ліцензією (план буде служити основою проектних схем споруд електростанції).

Як проводиться топографічна зйомка під електростанцію

 1. Опрацьовуються наявні в архіві топографічні карти і плани, що охоплюють територію майбутніх робіт. Складається програма досліджень.
 2. На ділянці і в безпосередній близькості від нього розбивається мережа точок знімальної основи.
 3. Шляхом проведення серії планових і висотних вимірів з точок знімальної основи проводиться зйомка об'єктів ситуації. Формується первинна база даних з результатами геодезичних вимірювань.
 4. Викреслюється топографічний план масштабу - М 1:500. Заповнюється електронна база геодезичних даних по знятій ділянці.

Інженерна геологія для проекту електростанції

Безпосередньо після закінчення проведення топографічної зйомки приступають до геології. Для організації, яка взялася спроектувати електростанцію, дані про будову верхніх шарів земної кори дуже важливі (до глибини, на яку поширюються статичні і динамічні навантаження, створювані під час будівельно-монтажних робіт, подальшої експлуатації об'єктів електростанції). Від них залежить, на яких фундаментах будуть встановлені електрогенеруючі сонячні модулі електростанції, щоб в процесі їх функціонування були виключені аварійні ситуації, пов'язані з зрушенням грунту або підтопленням.

Етапи дослідження геології ділянки електростанції

 1. Проводиться первинний, рекогносцирувальний огляд території для встановлення її геоморфологічної будови, помітних особливостей геології.
 2. Буряться розвідувальні свердловини з описом зустрів порід, відбором проб грунтів, підземних вод.
 3. Виконуються лабораторні аналізи відібраних проб, розраховується несуча здатність ґрунтових основ в межах контурів об'єктів електростанції.
 4. Складається технічний звіт по геології, що включає опис фізико-механічних параметрів ґрунту, гідрогеологічних умов; рекомендації для проектантів і будівельників.

Переваги комплексу досліджень для сонячної електростанції

Дослідження, пов'язані з винесенням меж, топографічною зйомкою, геологією ділянки електростанції - це окремі види інженерних вишукувань, які регламентуються різними нормативними документами. Проте досвід досліджень, проведених ТОВ «Гільдія Інжиніринг», свідчить, що замовникам геодезичної і геологічної документації зручніше співпрацювати з одним підрядником. До того ж, такий підхід і істотно дешевше. Так, замовляючи нашої компанії комплексні геолого-геодезичні дослідження під сонячну електростанцію, можна розраховувати на ціну в межах від 2500 грн. за 1 га.

Коментарі та запитання:


Ваші запитання, зауваження та побажання Ви можете залишити тут. Ми обов'язково відповімо на всі Ваші звернення