Геодезія, геологія, топозйомка від сертифікованого виконавця "Гільдія Інжиніринг" по Україні


Головні вимоги до інженерних вишукувань для обгрунтування будівельної діяльності

Якщо постаратися позначити головні вимоги до інженерних вишукувань для будівництва узагальнено, не вдаючись у вузькоспеціальні завдання окремих видів досліджень і дослідницьких робіт, то слід зазначити такі якості, які повинні бути притаманні дослідницьким досліджень:

 1. Аргументованість. Звітні матеріали за результатами інженерних вишукувань можуть містити висновки, тільки засновані на достовірних фактичних даних. Викладена інформація повинна підтверджуватися документально зафіксованими польовими спостереженнями, протоколами лабораторних випробувань і аналізів, розрахунків, виконаних на підставі перевірених і офіційно визнаних методів. Застосовується для розрахунків і моделювання прогнозних ситуацій програмне забезпечення повинно бути сертифікованим і дозволеним до застосування головним державним органом, контролюючим дану сферу інженерних вишукувань.
 2. Повнота. Досліджуваний аспект інженерних умов досліджуваної території обов'язково треба висвітлити всебічно, не обмежуючись характеристикою окремих, вибірково взятих ознак. Так, наприклад, при проведенні інженерно-геологічних вишукувань не можна зупинитися, тільки зрозумівши і описавши фізико-механічні властивості грунтових різниць. Велике значення може мати також просторове положення шарів (напрямок і кути падіння ґрунтових горизонтів), наявність тектонічних деформацій, активність або відсутність сучасних геологічних процесів в районі інженерних вишукувань.
 3. Відповідність нормативно-методичним вимогам. У кожній сфері інженерних вишукувань, будь то геологія, екологія, геодезія, метеорологія та ін., Існує нормативна база, що складається з офіційно затверджених документів, які регламентують порядок дій і методичний підхід до проведення досліджень. Обов'язок керівників дослідницької організації та окремих її профільних підрозділів - стежити за чітким дотриманням встановленої процедури.

Главные требования к инженерным изысканиям для обоснования строительной деятельности

Порядок і стадійність проведення інженерних вишукувань

Багаторічна практика вишукувальних робіт дозволила виробити поетапний порядок проведення інженерно-вишукувальних досліджень, який дає найкращі підсумкові результати.

 1. Починати пошуки завжди слід зі збору та опрацювання доступних архівних матеріалів вишукувань, проведених в даній місцевості (або поблизу від неї) в попередні роки. Таким чином можна отримати багато цінної інформації, скоротити терміни і знизити вартість інженерних вишукувань.
 2. Основний стадії робіт - польовим дослідженням - повинна передувати рекогносцировка на місцевості. Маршрутне обстеження площі майбутніх робіт дозволяє уточнити план подальших дій і зробити польові роботи максимально раціональними й ефективними.
 3. Головний обсяг фактичного матеріалу дослідники отримують на польовому етапі робіт (відбір проб, документація безпосередніх спостережень).
 4. Лабораторна стадія досліджень повинна бути почата відразу після відбору проб і проведено в стислі терміни (поки доставлені зразки не втратили показності).
 5. Завершує цикл інженерних вишукувань етап розрахункової обробки зібраних даних, прогнозного моделювання, складання креслень і текстових звітних документів. На цьому ж етапі (якщо це було передбачено під час укладання договору) складається виконавчий кошторис на інженерні вишукування.

Основні моменти технічного звіту про виробництво інженерно геологічних вишукувань для будівництва

Комплекс інженерних вишукувань повинен бути підпорядкований вирішенню низки основних завдань проектування, до яких належать:

 • обгрунтування технічних можливостей для реалізації проектних рішень в даних умовах, економічної розумності будівництва на обраному ділянці;
 • аналіз альтернативних варіантів розміщення будівельних об'єктів на місцевості, визначення оптимального компоновочного рішення;
 • прогноз розвитку ситуації за основними варіантами;
 • розробка супутніх будівництву додаткових інженерних заходів, спрямованих на захист проектованого об'єкта і навколишнього середовища.

Вимоги до кошторисної документації інженерних вишукувань

Нормативних вимог, що регламентують складання кошторисно-договірної документації, передбачена можливість укладення договорів з різними способами встановлення ціни договірних робіт. При укладанні договору на виробництво інженерних вишукувань, в ньому, на розсуд сторін, може бути вказана остаточна або відкрита вартість.

Остаточна вартість інженерних вишукувань не підлягає надалі коригування і може бути встановлена ​​для вишукувальних робіт, обсяги яких можна визначити заздалегідь і точно.

Для випадків будівництва в складних для проектування і вишукувань умовах, коли обсяги робіт заздалегідь не відомі і уточнюються по ходу виконання їх початкових етапів, зручніше вказувати в договорі відкриту вартість досліджень, яка допускає можливість коригування, на певних підставах.

Для договорів з відкритою вартістю, при їх укладанні, складається попередній кошторис інженерних вишукувань, яка після закінчення робіт, після надання замовнику технічного звіту замінюється виконавчим кошторисом, складеним відповідно фактично виконаним роботам.

Коментарі та запитання:


Ваші запитання, зауваження та побажання Ви можете залишити тут. Ми обов'язково відповімо на всі Ваші звернення