Геодезія, геологія, топозйомка від сертифікованого виконавця "Гільдія Інжиніринг" по Україні


Контроль геометричних характеристик обертових печей

В самій назві обертових печей міститься характеристика принципу їх роботи. Корпуси їх розташовані під нахилом до горизонту і під час роботи крутяться. Матеріал, який в них знаходиться, піддається нагріванню, а в деяких - і обробці хімічними речовинами. Завдяки обертанню і нахилу він просувається від завантажувального кінця печі до розвантажувального. Геодезична зйомка обертових печей (вивірка печі) потрібна для з'ясування ступеня відповідності фактичного становища печі після монтажу проектного, контролю та документального фіксування положення установки після ремонту та реконструкції. Параметри печі можуть визначатися в холодному і гарячому станах.

Контроль геометричних характеристик обертових печей

Короткою обертова піч вважається при довжині від 40 до 85 м. Довжина довгої печі може складати 185 і більше метрів. Є проект встановлення довжиною 260 м. Діаметри печей становлять кілька метрів. Довгі печі для випалу клінкеру мають більшу продуктивність і меншу витрату тепла, ніж короткі. Однак вони, будучи громіздкими агрегатами, представляють труднощі як при конструюванні і перевезення, так і при монтажі. Для правильної установки печі в робоче положення робиться вивірка осі обертання печі.

Така операція може бути проведена з використанням нівеліра і теодоліта. В даний час часто застосовуються лазерний трекер і промисловий тахеометр. Застосовуючи координатовизначаючу технологію, визначають взаємне положення бандажів, підбандажних обичайок, опорних роликів, вінцевої і подвінцової шестерень. Визначаючи положення характерних точок на поверхні об'єкта (або хмари точок), обчислюють положення центру і орієнтацію об'єкта в просторі.

Ціна виклику спеціалістів від 1 900 грн за об'єкт

Вивірка печі (осі обертання) відбувається в два етапи. Під час першого виміру визначається початкове положення печі. Обчислюються відхилення від проектного положення і виробляються рекомендації для врегулювання становища печі. Юстирування виконується за допомогою регулювання положення опорних роликів. Після цього проводиться контрольний замір.

Для безперебійної роботи обертової печі необхідно дотримуватися прямолінійності осі обертання її корпусу. Допуск викривлень становить 2-3 мм, але навіть такі незначні викривлення призводять до підвищеного зносу складових частин печі і збільшення витрати енергії на обертання. Під час обстеження печі виконується геодезична зйомка обертових печей. З'ясовуються співвісності центрів бандажів, паралельність роликових опор осі печі, циліндричність корпусу, овальність бандажів, орієнтація елементів приводу.

Ще в період монтажу установки інструментальній вивірці підлягають фундаментні рами роликових опор, становище самих роликових опор. Після реконструкції цих елементів робиться вивірка.

Геодезистами фірми ТОВ ”Гільдія Інжиніринг” виповнюється геодезична зйомка обертових печей. Під час консультації з нашим фахівцем, Ви можете обговорити необхідність використання тих чи інших вимірювальних приладів для виконання потрібних вимірювань. Застосування електронного тахеометра дозволяє виконувати роботи у складному виробничому ритмі, коли працюють сусідні установки. Високий рівень підготовки фахівців фірми і досвід виробництва робіт в різних умовах дозволяють їм під час такої відповідальної операції, як вивірка осі обертання печі, користуватися як паперовими кресленнями і двомірними електронними кресленнями, так і тривимірними моделями.

Сучасне проектування все частіше вдається до 3D моделювання для розробки проектів обертових печей і проектів їх реконструкції. Геодезистами виконується по даній моделі винесення осей всього устаткування в період монтажу і подальший постійний контроль.

Коментарі та запитання:


Ваші запитання, зауваження та побажання Ви можете залишити тут. Ми обов'язково відповімо на всі Ваші звернення