Геодезія, геологія, топозйомка від сертифікованих фахівців Гільдія Інжиніринг. Працюємо по Україні


Правильний пис ґрунтів - запорука їх вірної ідентифікації

Де зустрічається опис ґрунтів?Геологічні роботи починаються з вивчення архівних матеріалів. Геолог вивчає породи, що залягають у межах досліджуваної території за їх опису в звітах і за інженерно-геологічними розрізами. Виїжджаючи на майданчик, він вже зазвичай знає приблизний розріз. Знає які ґрунти йому зустрінуться під час проходки свердловин. Виходячи з цього, призначається спосіб проходки виробок.

Опис ґрунтів

По мірі здійснення вишукувань геолог веде польовий журнал, вносячи в нього опис порід, що зустрічаються в розрізі. Записує він і глибину підошви кожного шару, і потужність. У польових умовах у геолога в розпорядженні є власні руки, ніж і вода. За допомогою цих засобів він повинен як можна більш достовірно визначити клас, групу, підгрупу, тип, вид і різновид грунту і зафіксувати всі його особливості. Адже польові матеріали служать надійним джерелом інформації під час камеральних побудов.

Що може визначити геолог в полі? Для дисперсних зв'язкових глинистих різниць можна, розгортаючи грунт між пальцями, орієнтовно встановити число пластичності. Незв'язні піски характеризуються гранулометричним складом, який теж можна визначити візуально. Але точні значення характеристик різниць для їх класифікації отримуються шляхом лабораторного визначення показників, для чого в полі відбирають із свердловин, шурфів і дудок зразки ґрунту на аналіз. Допомагають класифікації і польові дослідні роботи.

У звіті в розділі «Фізико-механічні властивості» після найменування інженерно-геологічного елемента наводиться опис грунту госту. В умовних позначеннях до розрізів також наводиться повне найменування.

Ціна виконання геологічних робіт від 490   грн за метр при глибині до 8 метрів! Звертаємо увагу, що на сайті ціни орієнтовні.

Опис ґрунтів в інженерній геології: які методи застосовують для його виконання

Крім візуального визначення характеристик, застосовуються для встановлення фізико-механічних властивостей, деформаційних і міцнісних характеристик грунтів лабораторні методи та різні польові дослідні роботи. В лабораторії з відібраних зразків здійснюють визначення вологості на межі текучості і вологості на межі розкочування, природної вологості, щільності частинок і щільності сухого ґрунту, гранулометричного складу, вмісту органічних речовин, величини просідання і набухання, межі міцності в зонах стиснення та інші.

За даними статичного зондування легко встановлюється щільність піску, і відбиваються межі пісків різної щільності. Дані радіоактивного каротажу також служать джерелом отримання відомостей про характеристики ґрунту. Випробування грунтів штампом є достовірним джерелом отримання міцнісних характеристик.

У технічному звіті про інженерно-геологічні вишукування дається опис грунту госту. Для цього всі відомості про ґрунт вивчаються, узагальнюються, і складається опис.

Опис ґрунтів геологами фірми ТОВ "Гільдія Інжиніринг"


Геологи фірми ТОВ "Гільдія Інжиніринг" виконують дослідження геології на різних ділянках. У своїй роботі вони спираються на діючу нормативну літературу. Зокрема, опис ґрунтів в інженерній геології виконується згідно класифікації ДСТУ Б Ст. 2.1-2-96. Робота в різних геологічних умовах та набутий досвід, а також використання різноманітних методів для визначення характеристик грунту, дозволяють геологам у звітах приводити якісний опис. Це робить можливою подальшу роботу з документацією.

Коментарі та запитання:


Ваші запитання, зауваження та побажання Ви можете залишити тут. Ми обов'язково відповімо на всі Ваші звернення