Геодезія, геологія, топозйомка від сертифікованого виконавця "Гільдія Інжиніринг" по Україні


Особливості проектування фундаменту на глинистих грунтах

Глина - тонкозерниста гірська порода осадового походження з пластичними властивостями з частинками розміром до 0.005 мм Складається з мінералів-алюмосилікатів з домішкою піщаних або карбонатних часток. Утворюються глини в результаті вивітрювання магматичних, метаморфічних і більш древніх осадових порід.

Особливості проектування фундаменту на глинистих грунтах

Розрізняють глинисті породи, які утворилися в результаті перенесення зруйнованих порід у море і які утворилися на суші. Морські глинисті опади осідають в береговій зоні, на дні річкових долин, у лагунах. Характеризуються поганим сортуванням, часто переходять у піщані, алевритові і карбонатні породи.

Глини, які утворилися на глибині до двохсот метрів в спокійній обстановці або в озері, однорідні за складом і мають велику потужність опадів. В континентальних умовах і тимчасовими потоками утворюються породи з полімінеральним складом, різнозернистими частками, шаруватість не витримана.

Відстрочені глинисті опади у подальшому можуть переноситися течією, вітром, льодом, утворюючи вторинні опади, мають більш витримані властивості та склад. У глинистих грунтах вміст глин 3%. Такі грунти здатні набухати у воді, характеризуються гарною пластичністю. В зволоженому стані вони не пропускають воду. Основні параметри глинистих грунтів: гран.склад, вологість, міцність, пористість.

Вартість геологічних вишукувань від 8 400 грн за об'єкт

Пористість залежить від розміру і складу породоутворюючих частинок, від їх структурних і текстурних особливостей. Більш тонкодисперсні опади володіють більшою пористістю. Чим глибше занурені опади, тим вище пористість. По пористості глинистих порід визначають природну щільність, наскільки грунти піддаються деформаціям. Якщо природна щільність низька, то грунти можуть легко піддаватися деформаціям, легко може бути порушений їх природний стан. Для розрахунку опадів будівель і споруд найважливішим параметром є коефіцієнт пористості грунтів.

Іншим важливим параметром для проектування фундаменту на глинистих грунтах є вологість, яка залежить від ступеня заповнення пір водою. Від вологості залежать міцнісні характеристики грунту, їх стійкість і схильність до деформацій. Вологість глинистих порід змінюється від 3% у аргілітів, до 90% у четвертинних глинистих порід.

Важливою властивістю глинистих порід є здатність до набухання при зволоженні. Цей параметр необхідно враховувати при проектуванні і будівництві - при набуханні грунтів, їх ущільненні відбуваються деформації будівель і споруд. При проектуванні важливо розрахувати критичні параметри, після яких можуть початися небезпечні інженерно-геологічні процеси. Найбільш точно опади грунтів знаходять при штампових випробувань. За даними польових випробувань визначають модуль деформації.

Необхідно визначати і деформаційні і міцнісні властивості глинистих грунтів. Щільність грунтів визначається в лабораторії методом компресії. Від міцності глинистих грунтів залежить їх здатність чинити опір зовнішнім навантаженням. Визначають критичну величину, після якої починається руйнування. Важливим показником міцності є опір зрушенню, коли в результаті зовнішнього навантаження в породі виникає дотичне напруження. Наприклад, утворення зсувів пов'язано зі зменшенням міцності глинистих ґрунтів, збільшенням зсувних напружень.

Щоб провестирозрахунок фундаменту на глинистих грунтах слід врахувати навантаження будівлі на грунт, у глинистих грунтах планується більш глибоке залягання фундаментів, збільшують площу зіткнення фундаменту з грунтами. Фундамент у глинистих грунтах повинен бути стійким до різних деформацій в грунтах. Для нестабільних грунтів вибирають стрічковий фундамент або фундамент на палях.

Коментарі та запитання:


Ваші запитання, зауваження та побажання Ви можете залишити тут. Ми обов'язково відповімо на всі Ваші звернення