Геодезія, геологія, топозйомка від сертифікованого виконавця "Гільдія Інжиніринг" по Україні


Особливості проектування фундаменту на піщаних грунтах

В інженерній геології гірські породи поділяють на 3 великі групи: осадові, магматичні та метаморфічні. Більш детальний їх поділ на підвиди дозволяє вирішувати різні завдання для проектування та будівництва будівель і споруд. Піщані грунти відносяться до несвязних порід. Розміри частинок 0.05-2мм, глиниста складова до п'яти відсотків.

Особливості проектування фундаменту на піщаних грунтах

Проектування фундаменту на піщаних грунтах здійснюється з урахуванням всіх його властивостей. Фізико-механічні властивості піщаних порід визначаються їх походженням. Найбільшим поширеними є алювіальні піски, які мають різні структурні та текстурні особливості. Розміри частинок піщинок говорять про їх фаціальні приналежності. Біля берегів відкладаються найбільш великі частки і чим далі і глибше в море – тим дрібніше частки відкладаються і краще відсортовані. Така закономірність характеру для пісків, що накопичуються в руслі річки. Вони мають невисоку дисперсність, добре відсортовані і обкатані, з хорошою водопроникністю.

Піски давніх заплав дрібно-і тонкозернисті, з горизонтальною й косою шаруватістю, з домішкою органіки і глинистої складової. Через зростання глинистої частини та зменшення розмірів частинок водопроникність пісків зменшується і збільшується щільність.

Піски залишені після талих вод льодовиків – різнозернисті і з різними дисперсними властивостями, часто з уламками гальки, гравію, валунів. Пористість пісків вище у більш дрібно-, тонкозернистих. Коефіцієнт фільтрації таких пісків невеликий, він збільшується із зростанням розміру частинок.

Вартість геологічних вишукувань від 7950 грн за комплекс вишукуваннь. Звертаємо увагу, що на сайті ціни орієнтовні.

Піщані породи найрізноманітнішого мінерального, гранулометричного складу під тиском можуть переходити в плавуни. Плавуни володіють великою водоутримуючою здатністю, яка пов'язана з незначною водопроникністю цих порід. При збільшенні вологості в таких породах можуть відбуватися небезпечні деформації. Інженерно-геологічні властивості піщаних ґрунтів залежать від наявності великоуламкових і дрібнозернистих часток, наявності пилової складової.

Піски аллювіального генезису утворилися за рахунок перевідкладення водами більш древніх відкладень. Зазвичай вони більш відсортовані, більш однорідного складу, більш дисперсні. Найбільш це характерно для прибережних пісків морів.

Гранулометричний склад пісків досліджується шляхом ситового аналізу. Згідно з даними розсіву за  крупності частинок визначається назва грунту.

Проектування будівель і споруд на піщаних грунтах здійснюється з урахуванням результатів інженерних і гідрогеологічних досліджень. Враховують досвід будівництва в аналогічних умовах, фізико-механічні характеристики залягаючих порід. Вибирається тип підстави, фундамент з урахуванням прогнозу змін властивостей грунтів і рівня води з часом. Передбачаються необхідні інженерні заходи.

Щільність пісків визначається в лабораторії по відібраним монолитам або по польовим результатами зондування пісків. При особливих умовах можна використовувати щільність, отриману шляхом розрахунку, порівнюючи ґрунти в різних станах. Не можна застосовувати метод динамічного зондування, коли піски пилуваті і водонасичені.

Для проектування об'єктів необхідно визначити несучу здатність і  млжливі деформації (прогини, опади тощо). Тому на підставі лабораторних даних розраховують наступні параметри: кут внутрішній. тертя, уд. зчеплення, модуль деформації. Модуль деформації зазвичай визначають випробуванням штампами або за допомогою прессиометра. Для будівель і споруд 2-4 класу допускається визначення модуля деформації піску в лабораторії за допомогою випробування компресією. Для споруд 1 і 2 класу потрібно зіставляти дані зондування з випробуваннями штампами.

В лабораторії розраховують питоме зчеплення і кут внутр. тертя. Міцнісні характеристики пісків можна визначити шляхом тривісного стиснення чи можна визначити в полі шляхом зсуву ґрунту, обвалу.

Коментарі та запитання:


andriy_pylyp@yahoo.com
Вітаю! Чи можуть використовуватись висновки про інженерно-геологічні вишукування 1993 року для будівництва, актуалізованого на сьогоднішній день?
Гильдия Инжиниринг
Доброго дня, Андрій! Термін дії висновків про інженерно-геологічні вишукування складає 5 років. Ми пропонуємо Вам актуалізувати дані інженерно-геологічних досліджень. 

Ваші запитання, зауваження та побажання Ви можете залишити тут. Ми обов'язково відповімо на всі Ваші звернення