Геодезія, геологія, топозйомка від сертифікованого виконавця "Гільдія Інжиніринг" по Україні


Підрахунок об'ємів способом об'ємної палетки

Спосіб, який іменується способом об'ємної палетки нерідко використовується у разі проведення підрахунків об'ємів гірських порід, але тільки коли вони зазначені в проекції на плані з числовими позначеннями. В свою чергу такий спосіб застосовують коли є потреба у проведенні підрахунків обсягу вийнятих гірських порід. Використання такого способу можливо коли контур підрахунку неправильної складної форми. Такий спосіб використовують при умові, що площа ділянки виїмки в плані набагато більше середнього показника виймаємо потужності. Так само доречно використовувати спосіб об'ємної палетки в тих випадках, коли виймаємо потужність не рівномірна по всій площі підрахунку.

Вартість геодезичних послуг від 2 200 грн за всю ділянку. Звертаємо увагу, що на сайті ціни орієнтовні.

1 Класичний варіант способу об'ємної палетки.

Сама назва говорить про існування якоїсь палетки, яка вважає обсяг. Розрахунок здійснюється за допомогою листа прозорого паперу, на яку тушшю розчерчені квадрати мінімального розміру. Лист накладається на план ділянки виїмки і розраховується, аналітичним шляхом, сума висот вийнятого шару в вершинах палетки, які потрапляють всередину, а також на контур самої виїмки, потім розраховується сума висот шару, який був вийнятий, у вершинах палетки, які потрапляють на контур виїмки Підрахунок об'ємів способом об'ємної палетки або ж розміщених на дистанції менше половини сторони прямокутника палетки від нього Підрахунок об'ємів. Після проведення всіх перерахованих вище дій, проводиться обчислення загального обсягу. При цьому застосовується формула

Підрахунок об'ємів способом об'ємної палетки.

2 Сучасний варіант способу об'ємної палетки.

Компанією "Гільдія Інжиніринг" використовується розрахунок обсягів. Розрахунок відбувається завдяки  ПК і програмного комплексу. Так як вимірювання проводяться сучасними високоточними тахеометрами, це дозволяє використовувати потенціал точності розрахунків на 100%, і максимально виключити людський фактор при розрахунку, часто дорогих вийнятих порід. Розрахунок проводиться способом, аналогічним класичного варіанту способу об'ємної палетки, але усі розрахунки проводить програма. Маркшейдер вносить в систему дані вимірювань, які містять відомості про висотні відмітки на ділянці робіт, виміряних виходячи з контуру об'єкта, але не рідше ніж кожні 15 метрів, найчастіше для складних рельєфів вимірювання проводяться кожні 0.5 м. Потім виробляється найважливіший етап - аналіз отриманих даних та побудова моделі рельєфу. Побудова моделі передбачає відбір неякісних або небезпечних точок, нехарактерних точок, які можуть вплинути на розрахунки, і додавання точності підрахунків. Потім ресурсами програмного комплексу GeoniCS проводиться розбивка контуру підрахунку на квадрати заданого розміру. Наступним кроком є автоматичний розрахунок відміток в кожній вершині розрахункового квадрата, які вказують на відповідність висотної позначки в заданій області до проведення виїмки (так звана позначка "чорної поверхні"), висотної позначки після проведення видобувних робіт (так звана позначка "червоної поверхні"). Зліва від пари відміток вказується їх різниця, яка є потужністю знятого шару в даній точці.

Підрахунок об'ємів способом

Потім, третім кроком, програмний комплекс розраховує обсяг виїмки в межах конкретного квадрата, шляхом знаходження середнього арифметичного значення висоти шару в квадраті та його множення на площу цього квадрата.

Підрахунок об'ємів способом об'ємної палетки

тобто обсяг у межах даного квадрата 3х3 отримаємо з виразу.

Підрахунок об'ємів способом

Загальний обсяг виїмки отримуємо шляхом підсумовування всіх обсягів розрахункових квадратах.

Коментарі та запитання:


Ваші запитання, зауваження та побажання Ви можете залишити тут. Ми обов'язково відповімо на всі Ваші звернення