Геодезія, геологія, топозйомка від сертифікованого виконавця "Гільдія Інжиніринг" по Україні


Проект виробництва гірських робіт

Мета планування гірничих робіт

Проект виробництва гірських робіт складається з метою видобутку корисних копалин. Без попереднього планування проводити подібні роботи неможливо. Масштабність робіт, необхідність залучення великих фінансових коштів і матеріальних ресурсів, неможливість планомірно проводити роботи без попереднього вивчення ситуації та виконання розрахунків, без складання планів ведення робіт - все це робить нагальним складання проекту.

Проект виробництва гірських робіт

Завдання, які вирішуються проектуванням, полягають в наступному:

  • встановити доцільність будівництва;
  • організувати процес на сучасному рівні.

Для визначення доцільності гірничих робіт аналізуються показники технічного характеру, розраховується економічна ефективність, перевіряється безпека виробництва робіт для екології.

Вартість маркшейдерських послуг від 2 500 грн за виїзд

Проектування виконується на основі нормативно-законодавчої бази України

Фірма ТОВ "Гільдія Інжиніринг" складе проект виробництва гірських робіт, спираючись на чинне законодавство. Кваліфікація фахівців фірми, знайомих з новітніми досягненнями науки і технічного прогресу, дозволяє створювати якісні проекти виробництва робіт. При розробці проекту будуть розглянуті всі фінансові і юридичні аспекти. У процесі створення проекту вивчаються такі питання, як:

  • стан ринку;
  • наявність попиту та пропозиції;
  • відповідальність постачальників.

Програми розвитку, які розробляються щорічно, порядок здійснення гірничого відводу та інші нормативно-законодавчі акти лягають в основу проекту, на який покладається відповідальність за фінансування і в області юриспруденції при його запуску, і в процесі реалізації.

Проект розробляється на основі завдання

Стадія розробки родовища, вид видобутb[ кориснb[ копалин, умови виконання діяльності і багато іншb[ факторsd впливають на модифікацію проектної документації. Проект виробництва гірських робіт може бути розроблений для освоєння нового родовища, для розвитку діючого підприємства, для реконструкції.

При проектуванні кар'єрів враховуються особливості геології і технології виробництва. Проект містить інформацію по збагаченню порід, енергетичного забезпечення, генплан. Важливими складовими проекту є економічна, транспортна, будівельна. Проект містить кошторис та природоохоронні заходи. При плануванні гірничих робіт істотним моментом служить постійний контроль за витратами і їх облік. Витрати в області фінансування повинні бути заплановані.

При проектуванні окремих виробок в міцних породах, виходячи із завдання, обґрунтовується проведення буропідривних робіт, розраховується їх паспорт. Обґрунтовується вибір бурових, схеми провітрювання, плануються процеси прибирання породи, зведення кріплення та водовідливу. Приділяється увага настиланні рейок для прохідницької машини і прокладання комунікацій. Складовою проекту виробництва гірських робіт є графік організації трудового процесу. У проекті розраховується вартість проведення робіт. Виконані розрахунки можна вивчити і перевірити. Увага приділяється охороні праці. Описуються заходи, необхідність яких обумовлена технікою безпеки ведення робіт.

Вибір прогресивних технологій виробництва і методів організації праці, а також комп'ютеризація процесів дозволяють при створенні якісного проекту домагатися зниження витрат і собівартості продукції, зростання ефективності виробництва.

Коментарі та запитання:


Ваші запитання, зауваження та побажання Ви можете залишити тут. Ми обов'язково відповімо на всі Ваші звернення