Геодезія, геологія, топозйомка від сертифікованого виконавця "Гільдія Інжиніринг" по Україні


Сейсмічне мікрорайонування

Сейсмічна інтенсивність і загальне сейсмічне районування

Дослідження сейсмічності ділянок майбутнього будівництва (сейсмічне мікрорайонування) – одне з найважливіших напрямів інженерних вишукувань на територіях, схильних до сейсмічної діяльності. До складу розвідувальних робіт у регіонах, де можливі землетруси силою 5 балів і більше, в обов'язковому порядку включаються такі роботи. Проводять їх для уточнення сейсмічності майданчиків АЕС, ТЕЦ, ТЕС та інших будівельних об'єктів.

Сейсмічне мікрорайонування

На початковій стадії проектування сейсмостійкого будівництва дослідники і проектувальники спираються на схему загального сейсмічного районування (макрорайонування), приблизно визначальну інтенсивність ймовірних сейсмічних проявів у тому чи іншому регіоні. Загальне сейсмічне районування є прерогативою спеціалізованих наукових інститутів і установ. Воно проводиться на підставі даних статистики сейсмічної активності та інтенсивності, з використанням відомостей загальногеологічних дисциплін: геодинаміки, тектоніки, структурної геології.

Вартість геодезичних послуг від 2 900 грн за об'єкт

Під сейсмічною інтенсивністю (бальністю) розуміють ефект, що надається впливом землетрусів на поверхню землі. Визначається інтенсивність на підставі спостережень за ступенем пошкодження будівель і різних інших споруд, деформацією грунтової поверхні, а також за відчуттями людей і поведінки оточуючих їх предметів. Сейсмічна інтенсивність за даними загального районування дає розуміння про середній ймовірний ефект землетрусів у межах досить великої території.

Сейсмічне мікрорайонування і його цілі

Дані загального сейсмічного районування характеризують середню бальність землетрусу в регіоні, без урахування місцевих ґрунтових умов, які, як підтверджується дослідженнями, можуть надавати відчутний вплив на сейсмічну обстановку. Метою сейсмічного мікрорайонування є проведення детальних сейсмічних, геофізичних та геологічних досліджень на невеликих ділянках місцевості, де будуть розташовані майданчики будівництва, для уточнення і внесення місцевих поправок до значення сейсмічної інтенсивності, попередньо визначені ділянки для проектування згідно зі схемою загального районування. Дані роботи дають можливість оцінити небезпеку для проектованої споруди з урахуванням впливу місцевих ґрунтових і гідрогеологічних чинників. Чим вище ступінь відповідальності об'єкта проектування, тим більш ретельно проводяться уточнення сейсмічності майданчиків; АЕС, ТЕС, ТЕЦ та інші енергетичні виробництва повинні володіти вищим рівнем надійності, і сейсмологічні дослідження відіграють велику роль у її забезпеченні.

Результати сейсмічного мікрорайонування для проектування

За підсумками проведених сейсмологічних досліджень замовнику повинна бути надана наступна інформація:

  • Карти (схеми) сейсмічного мікрорайонування ділянки будівництва, із зазначенням як вихідної сейсмічності за даними загального районування, так і розрахованої в ході досліджень.
  • Прогнозні карти мікрорайонування ділянки на період будівництва і експлуатації проектованого об'єкта.
  • Результати розрахунків, що обґрунтовують кількісні характеристики, з'ясовані в ході досліджень.
  • Рекомендації по захисту об'єкта від землетрусів.

Фірма ТОВ «Гільдія Інжиніринг» виконує різні види інженерних вишукувань. У їх число входить і сейсмічне мікрорайонування, уточнення сейсмічності майданчиків АЕС, ТЕС, ТЕЦ та ін.

Коментарі та запитання:


Ваші запитання, зауваження та побажання Ви можете залишити тут. Ми обов'язково відповімо на всі Ваші звернення