Геодезія, геологія, топозйомка від сертифікованого виконавця "Гільдія Інжиніринг" по Україні


Сейсмічне мікрорайонування

Сейсмічна інтенсивність і загальне сейсмічне районування

Дослідження сейсмічності ділянок майбутнього будівництва (сейсмічне мікрорайонування) – одне з найважливіших напрямів інженерних вишукувань на територіях, схильних до сейсмічної діяльності. До складу розвідувальних робіт у регіонах, де можливі землетруси силою 5 балів і більше, в обов'язковому порядку включаються такі роботи. Проводять їх для уточнення сейсмічності майданчиків АЕС, ТЕЦ, ТЕС та інших будівельних об'єктів.

Сейсмічне мікрорайонування

На початковій стадії проектування сейсмостійкого будівництва дослідники і проектувальники спираються на схему загального сейсмічного районування (макрорайонування), приблизно визначальну інтенсивність ймовірних сейсмічних проявів у тому чи іншому регіоні. Загальне сейсмічне районування є прерогативою спеціалізованих наукових інститутів і установ. Воно проводиться на підставі даних статистики сейсмічної активності та інтенсивності, з використанням відомостей загальногеологічних дисциплін: геодинаміки, тектоніки, структурної геології.

Вартість геодезичних послуг від 2 200 грн за всю ділянку. Звертаємо увагу, що на сайті ціни орієнтовні.

Під сейсмічною інтенсивністю (бальністю) розуміють ефект, що надається впливом землетрусів на поверхню землі. Визначається інтенсивність на підставі спостережень за ступенем пошкодження будівель і різних інших споруд, деформацією грунтової поверхні, а також за відчуттями людей і поведінки оточуючих їх предметів. Сейсмічна інтенсивність за даними загального районування дає розуміння про середній ймовірний ефект землетрусів у межах досить великої території.

Сейсмічне мікрорайонування і його цілі

Дані загального сейсмічного районування характеризують середню бальність землетрусу в регіоні, без урахування місцевих ґрунтових умов, які, як підтверджується дослідженнями, можуть надавати відчутний вплив на сейсмічну обстановку. Метою сейсмічного мікрорайонування є проведення детальних сейсмічних, геофізичних та геологічних досліджень на невеликих ділянках місцевості, де будуть розташовані майданчики будівництва, для уточнення і внесення місцевих поправок до значення сейсмічної інтенсивності, попередньо визначені ділянки для проектування згідно зі схемою загального районування. Дані роботи дають можливість оцінити небезпеку для проектованої споруди з урахуванням впливу місцевих ґрунтових і гідрогеологічних чинників. Чим вище ступінь відповідальності об'єкта проектування, тим більш ретельно проводяться уточнення сейсмічності майданчиків; АЕС, ТЕС, ТЕЦ та інші енергетичні виробництва повинні володіти вищим рівнем надійності, і сейсмологічні дослідження відіграють велику роль у її забезпеченні.

Результати сейсмічного мікрорайонування для проектування

За підсумками проведених сейсмологічних досліджень замовнику повинна бути надана наступна інформація:

  • Карти (схеми) сейсмічного мікрорайонування ділянки будівництва, із зазначенням як вихідної сейсмічності за даними загального районування, так і розрахованої в ході досліджень.
  • Прогнозні карти мікрорайонування ділянки на період будівництва і експлуатації проектованого об'єкта.
  • Результати розрахунків, що обґрунтовують кількісні характеристики, з'ясовані в ході досліджень.
  • Рекомендації по захисту об'єкта від землетрусів.

Фірма ТОВ «Гільдія Інжиніринг» виконує різні види інженерних вишукувань. У їх число входить і сейсмічне мікрорайонування, уточнення сейсмічності майданчиків АЕС, ТЕС, ТЕЦ та ін.

Коментарі та запитання:


Ваші запитання, зауваження та побажання Ви можете залишити тут. Ми обов'язково відповімо на всі Ваші звернення