Геодезія, геологія, топозйомка від сертифікованого виконавця "Гільдія Інжиніринг" по Україні


Система добрив

Система добрив розробляється на науковій основі

Система добрив - це розроблений на основі вивчення особливостей ґрунту з урахуванням планованих до вирощування рослин план внесення органічних і мінеральних добрив. У плані прописуються час і дози внесення добрив. Передбачаються способи їх закладення в залежності від властивостей добрив, чергування рослин у сівозміні та їх біологічних властивостей. Враховуються при складанні плану і кліматичні особливості території.

Система добрив

Фірмою ТОВ "Гільдія Інжиніринг" виконується цілий комплекс аналізів, що дозволяють визначити родючість ґрунтів. Встановлюються рН, уміщення гумусу, вміст макроелементів і мікроелементів. Ґрунтознавець допоможе встановити вид ґрунтів і підібрати добрива, що забезпечують достатнє харчування рослин.

Процес утворення ґрунту і ґрунтоутворюючі фактори

Процес утворення грунту дуже тривалий. Породи, виходячи на поверхню, піддаються процесам вивітрювання. Одним з видів фізичного вивітрювання є морозний. Вода, яка проникає крізь тріщини, замерзаючи, руйнує породи. Фізичне вивітрювання, дроблячи щільні породи, активізує хімічне руйнування гірських порід під дією розчинів. Пухке і здатне вбирати воду середовище стає місцем проживання бактерій і рослин. Біологічне вивітрювання можна вважати початком утворення ґрунту. Накопичення у верхній частині кори вивітрювання органічних речовин, що забезпечують живлення рослин, призводить до того, що материнська порода стає грунтом.

Ціна виконання геологічних робіт від 490   грн за метр при глибині до 8 метрів! Звертаємо увагу, що на сайті ціни орієнтовні.

Грунтоуторюючими факторами є:

  • вихідна порода;
  • кліматичні особливості;
  • діяльність мікроорганізмів, тварин і рослин;
  • вік грунту;
  • підземні води;
  • рельєф місцевості;
  • діяльність людини.

Система добрив розробляється для конкретного виду грунту

На теренах України виділяють дев'ять видів ґрунтів. В Поліссі на льодовикових і водно-льодовикових відкладах, що мають в більшості легкий механічний склад, сформувалися дерново-підзолисті ґрунти. Розробляючи систему добрив для таких ґрунтів, враховують їх високу щільність, низький вміст гумусу і кислу реакцію ґрунтового розчину. На знижених ділянках, внаслідок перевищення кількості опадів над випаровуванням, формуються болотні ґрунти. Тут буде своя система добрив.

У зоні лісостепу основними грунтоутворюючими породами є леси та лесовидні суглинки. Характерною особливістю цих ґрунтів є висока пористість, внаслідок чого вони здатні накопичувати вологу. Високий вміст кальцію сприяє закріпленню гумусу, що забезпечує хороше харчування рослин. Структура ґрунту, вміст гумусу і реакція ґрунтового розчину роблять необхідним створення різних систем удобрення для чорноземів і сірих опідзолених ґрунтів. Система добрив враховує і те, що внесені добрива діють не один рік, тому вона складається на ряд років.

Основними вихідними породами для утворення ґрунтів в степах України послужили лесовидні суглинки і леси. Глинистий і тяжкосуглинистий склад лесовидних суглинків вплинув на механічний склад чорноземів степу. Трав'яні асоціації, зумовлені умовами зволоження, сформували чорноземи звичайні, південні і каштанові.

Живлення рослин повинно бути збалансованим. Брак, а також надлишок макроелементів і мікроелементів викликають затримку росту і хвороби рослин, що призводять до накопичення в них небажаних елементів. Створення системи добрив дозволяє вирішити цю задачу.

Коментарі та запитання:


Ваші запитання, зауваження та побажання Ви можете залишити тут. Ми обов'язково відповімо на всі Ваші звернення