Геодезія, геологія, топозйомка від сертифікованого виконавця "Гільдія Інжиніринг" по Україні


Тахеометричне знімання

Що таке тахеометричне знімання?

Тахеометричне знімання – це один з видів планово-висотного топографічного знімання, тобто знімання, під час якого отримують як план розташування об’єктів на місцевості, так і їхню висоту, а також форму рельєфу. Таку назву цей вид знімальних робіт отримав за швидкість виконання (грецькою мовою тахеометрія – це швидке вимірювання). Тахеометри – прилади, що використовуються в ході тахеометричного знімання, дозволяють робити заміри відстані між знімальними точками, визначати їхнє взаємне перевищення та орієнтувати лінії замірів за азимутальними напрямками лише за однією операцією – зняттям заміру по рейці.

Тахеометрическая съемка

Особливості тахеометричного знімання

Широке застосування тахеометричне знімання має для інженерно-геодезичних вишукувань під час проектування лінійних будівельних об’єктів: шляхів сполучення, трубопроводів, енергетичних мереж, каналів тощо, де практикується маршрутне знімання. Також використовують тахеометрію і як швидкий спосіб отримання вихідних даних для створення топографо-геодезичних планів невеликих ділянок землі. Від інших, близьких до нього видів знімання, наприклад, мензульного, тахеометричне відрізняється насамперед мінімальним часом виконання польових робіт. На місцевості виконують лише низку замірів. Уся математична обробка їхніх результатів і підготовка картографічних матеріалів здійснюється виключно у камеральних умовах. Завдяки тому, що натурні заміри займають невеликий проміжок часу, можна стверджувати, що термін, який займає тахеометричне знімання, у меншій мірі залежить від погодних умов ніж багато інших видів знімальних методів. До того ж, при такому виді знімання більш раціонально розподіляється труд геодезистів. На одну групу можна покласти польові роботи, на іншу – тільки камеральну обробку даних і підготовку планів та звітних матеріалів.

Вартість проведення топографічних робіт від 2 500 грн за ділянку

Геодезичні прилади, що застосовуються для тахеометричного знімання

Тахеометричне знімання можна проводити приладами двох основних типів:

  • тахеометрами-автоматами;
  • круговими тахеометрами.

Раніше більш поширеними були кругові тахеометри, але останнім часом їх поступово витісняють автоматичні прилади, такі як, наприклад, ТА, ТА-2, «Дальта», «Редта». При застосуванні тахеометрів-автоматів додаткові обчислення зводяться до мінімуму, що робить їхнє використання більш зручним.

Для підвищення точності визначення відстаней під час прокладення тахеометричних ходів практикують також застосування оптичних далекомірів (ДН, ДНР, ДД, ОДГ).

Порядок проведення тахеометричного знімання

Вихідними пунктами для знімання служать пункти державної геодезичної мережі та мереж загущення. Враховуючи, що для знімальних робіт їхньої щільності недостатньо, у цілях висотного та планового обґрунтування, на першому етапі робіт виконують прокладення тахеометричних ходів. Для підвищення швидкості знімання може виконуватися і одночасно з прокладенням ходів. При прив’язуванні тахеометричних ходів до реперів з невідомими координатами прокладають теодолітні ходи (тахеометричні ходи, без вимірювання горизонтальних кутів).

Тахеометрическая съемка

На підставі прокладених ходів виконують основні знімальні роботи. Тахеометричне знімання проводиться методом набору пікетів на характерних точках ділянки, що знімається. Відстані та висоти між пікетами визначаються шляхом зняття замірів з точок знімання по спеціальних рейках, що встановлюються над пікетами. Одночасно зі знімальними вимірюваннями виконують абрис місцевості (для того щоб під час камерального складання плану не були втрачені деякі деталі ситуації). Абриси дозволяється робити в довільному масштабі. Головна вимога до нього – відображення усіх суттєвих подробиць та об’єктів земельної ділянки.

Фірма ТОВ «Гільдія Інжиніринг» виконує тахеометричне знімання для будь-яких цілей і має великий досвід виконання таких робіт.

Коментарі та запитання:


Ваші запитання, зауваження та побажання Ви можете залишити тут. Ми обов'язково відповімо на всі Ваші звернення