Геодезія, геологія, топозйомка від сертифікованого виконавця "Гільдія Інжиніринг" по Україні


Топозйомка 1:10000

Цілі топографічної зйомки 1:10 000

Комплекс заходів, який виконується для отримання топографічної карти або плану, називається топографічною зйомкою. Топозйомка в масштабі 1:10 000 відноситься до великомасштабних зйомок. Метою топозйомки 1:10 000 і побудови топокарти або топоплана є вивчення в топогеодезичному аспекті території всієї країни для:

  • правильного використання і розвитку продуктивних сил;
  • рішення землевпорядних питань;
  • економії часу і коштів;
  • економії технічних засобів;
  • оборони країни.

Топозйомка 1:10000

Топоплан, побудований на територію міста, дозволяє стежити за реалізацією Генплану і вносити в нього коректури, складати схеми розвитку міста, нових районів в структурі міста. На основі даного плану масштабу може бути виконано інженерно-геологічне районування території, складено план заходів меліоративних робіт, намічені геологорозвідувальні роботи.

Запити до точності топокарти або топоплана

На сьогоднішній день цифровий спосіб передачі і збереження топографічної інформації є основним. Графічні матеріали є похідними від цифрових. Лише у випадках, обумовлених економічною доцільністю, або іншими моментами, що вказуються в техзавданні, матеріали виготовляються в графічному вигляді. Точність топокарт і топопланів цифрових не допускається нижче точності графічних матеріалів. Допустимі середні похибки планово-висотного розташування об'єктів, що залежать від рельєфу, ухилів місцевості і залісненості, наведені в нормативній літературі. Спеціалізовані топопланы при виконанні топозйомки 1:10 000 можуть виготовлятися з іншою точністю, коли це вказується в техзавданні.

Вартість проведення топографічних робіт від 2 500 грн за ділянку

Висока точність топокарт і топопланів досягається виконанням перевірок матеріалів аерозйомки і польових топогеодезичних робіт, контрольних вимірювань. Також перевіряється щорічно гострота стереоскопічного зору у працівників, проводиться навчання персоналу. Щоквартально перевіряється обладнання, на якому виконуються фотограмметричні роботи. При виявленні відступів від нормативів і зниження точності обробки аерознімків, проводиться калібрування.

Камеральні роботи - важлива частина топографічної зйомки 1:10 000

Топографічна зйомка проходить у кілька етапів. Виділяють підготовчий період, польовий і камеральний. В камеральних умовах виконується вивчення наявних топогеодезичних даних по району зйомки, готуються матеріали для польових топогеодезичних робіт по створенню знімального обґрунтування, виконується обробка аерознімків, і створюється топографічний план або карта, ортофотоплан. Тут відбувається перевірка точності одержуваних матеріалів, виконується редагування.

Технічний проект, створений після аналізу всіх топогеодезичних матеріалів, визначає призначення, зміст та обсяги робіт, їх кошторисну вартість, строки реалізації та інші важливі показники топографо-геодезичних робіт на об'єкті зйомки.

Перехід на цифрову обробку даних прискорив процес створення топопланів. Численні приміщення, займані обладнанням для обробки фотоплівок, стали не потрібні. Але сам процес обробки матеріалів топографічної зйомки 1:10 000 залишився копітким і відповідальним. Оснащеність фотограметричним обладнанням і програмним забезпеченням дозволяє отримати якісний результат.

Коментарі та запитання:


Ваші запитання, зауваження та побажання Ви можете залишити тут. Ми обов'язково відповімо на всі Ваші звернення