Геодезія, геологія, топозйомка від сертифікованого виконавця "Гільдія Інжиніринг" по Україні


Топозйомки

Топографічна зйомка земельної ділянки (топозйомка) – це цілий ряд геодезичних робіт (вимірювання кутів, висот та відстаней), що проводяться для створення топографічного плану чи карти місцевості. На таких планах зазвичай відображають ситуацію та рельєф. Під ситуацією розуміють відображення всіх об’єктів на місцевості (будівель, споруд, рослинності, інженерних комунікацій) та їх взаємного положення.

Топозйомки

Які бувають топозйомки

За методами проведення зйомки їх можна поділити на декілька видів:

  • Наземна зйомка. Вимірюються кути, відстані, висоти за допомогою геодезичних приладів, таких як теодоліт, нівелір, тахеометр. Є тривалою і трудомісткою, але в той же час найпоширенішою і найдоступнішою. Може бути трьох видів: плановою, висотною та комбінованою.
  • Аерофотозйомка. Виконується шляхом фотографування земної поверхні з літального апарата за допомогою спеціальних фотоапаратів, встановлених на борту.
  • Космічна зйомка. Стала можливою завдяки появі GPS супутників, що значно спрощують виконання топозйомки. Завдяки геодезичним супутникам виконання топозйомки значно спрощується при цьому забезпечуючи високу точність і мінімальні похибки.

Вартість проведення топографічних робіт від 2 500 грн за ділянку

Для чого використовуються топозйомки

Топозйомки є одним з найпопулярніших видів геодезичних робіт так як використовується для багатьох цілей. Вона використовується при проектуванні і будівництві великих будинків, ландшафтному дизайні, розробленні проектів землеустрою, оновленні та створенні карт місцевості, створенні генеральних планів міст і т.д.

В залежності від призначення топографічну зйомку необхідно виконувати з різною точністю відображення об’єктів, а отже і в різних масштабах.

В яких масштабах виконують топозйомки

Топозйомки виконують в масштабах від 1:50 до 1:2000. Найпоширеніші – зйомки в масштабі 1:500, які відповідають інструкції з топографічного знімання і відображають як будівлі, так і рослинність, підземні та наземні інженерні комунікації. Кожен об’єкт позначається унікальним умовним знаком, характерним для певного масштабу. Зйомки великих масштабів застосовують для великих промислових споруд, а мілких – для робіт на невеликих земельних ділянках.

Спеціалісти фірми ООО «Гільдія Інжиніринг» з високою точністю виконають топографічну зйомку будь-якого виду, залежно від ваших потреб використовуючи при цьому сучасні електронні пристрої. Завдяки цьому ви зможете отримати топографічний план чи карту як на паперовому носії, так і в електронному вигляді.  

Виконання топографічної зйомки це складний, відповідальний процес, якісне виконання якого можливе лише кваліфікованими спеціалістами.  Під час топозйомки можуть виконуватись такі види робіт: розвідувальні роботи на земельній ділянці, рекогностування, проектування зйомочної мережі з її прив’язкою до державної геодезичної мережі, виконання кутових та лінійних вимірювань об’єктів з пунктів зйомочної мережі, обробка результатів польових вимірювань, складання та оформлення топоплану заданого масштабу.

З яких етапів складаються топозйомки

Умовно процес топозйомки можна поділити на три етапи:

  1. Підготовчий.  Включає в себе постановку завдання, збір та аналіз наявних даних, координатна підготовка та складання договору на виконання робіт.
  2. Польовий етап. Містить в собі виїзд спеціаліста на місцевість, проведення знімальних геодезичних робіт – зйомка рельєфу, основних характерних точок місцевості. Найбільш трудомісткий і відповідальний процес.
  3. Камеральний. Завершальний етап на якому проводять обробку польових вимірювань та складають топографічний план чи карту місцевості.

Ціна та швидкість виконання топографічної зйомки залежить від площі ділянки, густоти забудови та її місцезнаходження.

Коментарі та запитання:


Ваші запитання, зауваження та побажання Ви можете залишити тут. Ми обов'язково відповімо на всі Ваші звернення