Геодезія, геологія, топозйомка від сертифікованого виконавця "Гільдія Інжиніринг" по Україні


Винесення ділянки

Винесення ділянки - це встановлення точного розташування конкретного земельного майданчика в натурі. Винесення реалізується за координатами кутових точок. Межі ділянки, або межі, проходять між кутовими точками. Винесені в натуру межові точки закріплюються межовими знаками. Винесення ділянки - це початковий етап будівництва, купівлі землі або набуття права володіння нею. Щоб будувати і господарювати, потрібно точно знати межі своїх володінь. Орендарям теж доводиться стежити за межею своєї діяльності.

Винесення ділянки

Навіщо потрібно точно знати межі? Справа в тому, що крім встановленого порядку реєстрації власності, санітарні та протипожежні норми, які необхідно дотримувати. Ви можете захотіти побудувати сарай, гараж, лазню або альтанку. Особливих труднощів це начебто не представляє. А от норми відступу від сусідів слід витримувати. Інакше сусід може в судовому порядку довести шкоду, яку йому заподіяно, і прийдеться її відшкодовувати.

Кадастровий номер ділянки присвоюється під час реєстрації в єдиному реєстрі. Під час складання Акта на право володіння або постійного користування землею будується кадастровий план ділянки. Поворотні точки виносяться в натуру. Винесення ділянки завершується закріпленням межових точок межовими знаками встановленого зразка. На кадастровому плані показані межі ділянки, поворотні точки, підписані результати промірів між поворотними точками. На схемі, яка доповнює план, межі ділянки виділяють червоним кольором. На самому плані ці межі показують пунктиром чорною тушшю або суцільною лінією, що вказується в умовних позначеннях. Кордони сусідніх землекористувань виділяються кожна своїм кольором, проставляються кадастрові номери цих землекористувань.

Вартість винесення меж від 1 900 грн за ділянку

За фактом винесення меж складають акт. Винесення ділянки проводиться за координатами поворотних точок геодезичними методами. Якщо ділянка велика і відстань від однієї точки до іншої по прямій перевищує 200 м, то встановлюють проміжні точки. Вони також мають свої координати і закріплюються тим же способом, що і кутові. Пишеться відомість координат поворотних точок, в якій наведені значення координат Х і У.

Якщо ділянка вклинюються або входять яким-небудь іншим чином землі іншого землевласника, то межи їх також відбиваються і фіксуються. Позначаються межі площ, на які накладено сервітути.

При зміні власника землі кадастровий номер не змінюється. Новий господар при огляді землі до покупки повинен керуватися щодо меж ділянки на місцевості тільки межовими знаками. Якщо таких немає, то незайве виконати винесення ділянки. У разі, якщо виконані роботи покажуть невідповідність фактичних меж юридичною, тобто тим, які були винесені за кадастровими даними - координатами поворотних точок - покупцеві слід замислитися про доцільність придбання цієї ділянки, якщо передбачаються суперечки з сусідами.

Межовий знак занурюється в грунт. Коли при винесенні поворотна точка потрапляє на бетонний паркан, то вона закріплюється за допомогою дюбеля.

При формуванні земельних ділянок шляхом відводу із земель державної або комунальної власності, або поділу чи об'єднання раніше сформованих ділянок, або при виконанні землевпорядних проектів винесення ділянки реалізується ще до встановлення кадастрового номера. Винесення кутових точок проводиться за землевпорядною документацією, яка стала підставою для формування ділянки. Ділянка вважається сформованою тільки при присвоєння їй кадастрового номера.

Фірма ТОВ ”Гільдія Інжиніринг” спеціалізується на наданні послуг геодезичного характеру населенню і організаціям. У штаті фірми працюють фахівці із землеустрою та кадастрів, які мають право виконувати винесення ділянки. Це дипломовані інженери, які регулярно проходять підвищення кваліфікації. Створені ними офіційні папери, підтверджені їх підписом та печаткою фірми, що мають юридичну силу.

Коментарі та запитання:


Ваші запитання, зауваження та побажання Ви можете залишити тут. Ми обов'язково відповімо на всі Ваші звернення