ф 

Геодезія, геологія, топозйомка від сертифікованого виконавця "Гільдія Інжиніринг" по Україні


Високоточне нівелювання

Як виконується високоточне нівелювання?

Цей спосіб визначення висоти базується на застосуванні променя візування, розташованого в горизонтальній площині. На рис.1 показана технологія процесу.

нівелювання

Технологія така:

Нехай у нівелірній секції MN є кілька відрізків. Прилад встановлюється на точки 1, 2 і 3 (вони називаються станціями). На станціях визначаються відліки, для чого використовується дві рейки:

  • задня З;
  • передня П.
  • h - величина перевищення в межах однієї станції - буде дорівнювати різниці показань відліків.

НМ і НN - значення висот в точках М і N. Висота НN дорівнює висоті НМ плюс сума h на всіх станціях. Для підвищення точності результатів вимірювання виконуються в двох напрямках - прямому і зворотному.

Чому високоточне геометричне нівелювання передбачає поправку за перехід до нормальних висот?

Ідея, покладена в основу встановлення висоти точки шляхом додавання перевищень, ускладнюється тим фактом, що уровенні поверхні в різних точках поверхні землі не паралельні. Проілюструємо це малюнком 2.

Високоточне нівелювання

Рейки виставляються по вертикальних лініях (робиться це із застосуванням рівнів). Вертикальні направлення на станціях не є паралельними вертикальним напрямам рейок. Промінь нівеліра в кожному місці вимірювань фіксується попендикулярно до вертикалі. Уровенні поверхні, які проходять через станції і пікети, таким чином, не будуть паралельні. Рис.2 ілюструє, як результати обумовлюються тим, яким шляхом відбувається нівелювання. Якщо нівелювати за профілем OL, то перевищення L над О дорівнюватиме сумі h на станціях, тобто отстоянню уровенних поверхонь, на яких знаходяться точки О і L. Якщо змінити шлях нівелювання і пройти через К, тобто по шляху okl включно, то виміряне перевищення буде дорівнювати ОК (це випливає з того, що KL - уровенна поверхня). Перевищення між будь-якими точками цієї поверхні дорівнює 0. Третє значення виміряного перевищення можна дістати, проклавши шлях нівелювання OML (через точку М).

Вартість нівелювання від 5 500 грн за 100 погонних метрів

Результати цих трьох вимірів не будуть рівні між собою внаслідок непаралельності уровенних поверхонь. Невизначеність вимірювань усувається за допомогою введення нормальної системи висот. Відлічуваний по нормалі до еліпсоїду відстань від квазигеоіда до точки на поверхні землі позначають нормальною висотою. Точні роботи передбачають введення відповідної поправки, формула для розрахунку наведена в нормативній документації.

Високоточне нівелювання фірма ТОВ “Гільдія Інжиніринг” виконує для різних цілей

Виміри високої точності бувають необхідні при стеженні за зниженнями і деформаціями окремих будівель або технологічного обладнання. Це виконується за допомогою закладання марок. На обстежуваному спорудженні закладаються марки. На достатній відстані від об'єкта спостереження закладаються контрольні марки. Щодо них і контролюється стан об'єкта через виконання вимірювань перевищень. Вимірювання проводяться з певною періодичністю. Щодо зміни результатів обчислень судять про стабільність або нестабільність триваючого процесу осідання грунту, наявності крену в обладнанні.

Високоточне нівелювання фірма ТОВ “Гільдія Інжиніринг” виконує для різних цілей, досягаючи точності часток міліметра на 1 км ходу. Високоточне нівелювання (ціна від 8100 за об'єкт) і відмінна якість виконаної роботи можуть задовольнити самого вимогливого замовника.

Коментарі та запитання:


Ваші запитання, зауваження та побажання Ви можете залишити тут. Ми обов'язково відповімо на всі Ваші звернення